Deszk Község Honlapja

Sajtóközlemény

14

Sze 2021

0

„Csapadék-és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken”

A TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00030 kódszámú, „Csapadék- és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken” című projekt célja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés- és kezelése, valamint belterületi csapadékvíz-elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítása. Specifikus cél a belvízbiztonság megteremtése, a csapadék- és belvízelvezető csatornák fejlesztése, vízvisszatartásra való törekvés. A fejlesztés keretében az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat felújítása, fejlesztése, nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése valósul meg mederkialakítással, helyreállítással, műtárgyak átépítésével és helyreállításával. A csapadékvíz elvezetés fejlesztése az alábbi területekre terjed ki:

– Petőfi utca (Móra Ferenc u. – Béke u. között)

– Arany János utca (Móra Ferenc u. – Zrínyi u.- Béke u. között)

– Zrínyi utca (Petőfi u. – Arany János u. között)

– Széchenyi utca (Móra Ferenc u. – Ősz u.- Dózsa u.- Béke u. között)

– Dózsa György utca (Széchenyi István u. – Damjanich u. között)

– Alkotmány utca (Móra F- Ősz u. – Dózsa György u. között)

– Ősz utca (Széchenyi u.- Alkotmány u. – Magyar u. között)

– Magyar utca (Kossuth u. – Semmelweis u. között), (Május 1. u. – Móra Ferenc u. – Ősz u. között)

– Május 1. utca (Fenyő u. – Magyar u. – Alkotmány u. között)

– Szegfű utca (Kárász u – Május 1 u között)

A fejlesztés rövidtávon elsősorban a kármegelőzésre, a személy és vagyonbiztonság megőrzésére és fokozására koncentrál a csapadék- és belvízelvezető csatornák valamint műtárgyak fejlesztésével, de közép-hosszú távon előkészíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében egy korszerű belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítását. A fejlesztésnek köszönhetően közvetlenül 190 darab magántulajdonban lévő lakóingatlant és környezetét óvhatjuk meg.

A projekt címe: „Csapadék- és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken”

A Projekt kódszáma: TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00030

Kedvezményezett: Deszk Község Önkormányzata

A támogatás összege: 300.000.000,-Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt kezdete: 2021.07.01.

A projekt vége: 2023.03.31.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

További információ kérhető: Szekeres Andrea projektmenedzser, Tel.: 06-20/286-2338, E-mail: szekeres.a@deszk.hu.

Szólj hozzá

Megszakítás