Deszk Község Honlapja

Településrendezési terv módosítása 2022. augusztus

30

aug 2022

0

DESZK Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy  DESZK KÖZSÉG Településrendezési Eszközeinek módosítása elkészült.

A módosított településrendezési eszközök jelen felhívás mellékletében elérhetőek.

A 2022. augusztus 13. napjától hatályos Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelet  módosításáról szóló 25/2022. (VIII.12.) önkormányzati rendelet és mellékletei az alábbi linken érhető el: https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/686273

Király László 
polgármester

DESZK, 2022. augusztus hó

/A felhívás a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése szerint és DESZK Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján jelenik meg./

DESZK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete lakossági kezdeményezésre a Deszk, 1560 hrsz.-ú, 1561 hrsz.-ú, 1562 hrsz.-ú, 1563 hrsz.-ú, 1564 hrsz.-ú, 1565/1 hrsz.-ú, 1565/2 hrsz.-ú, 2925 hrsz.-ú és 2926 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó településrendezési előírások megváltoztatása érdekében  településrendezési eszközök módosításáról döntött.

A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján eljárva kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a Deszk, a Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt tervezési területet a gazdasági terület átalakítása és bővítése, valamint a 0278 hrsz.-ú telket a szükséges biológiai aktivitásérték pótlása érdekében. A Testület továbbá a közpark kialakításához az 1436 hrsz.-ú telket is kiemeltté tette 56/2022. (V.04.) önk. határozatával.

A településrendezési eszközök módosítására az Önkormányzat a B&B ’99 Szolgáltató Bt.-vel (tervező: Bartók Erika) településrendezési szerződést kötött.

A  Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel arra, hogy a Képviselő-testület a döntött a célterületet kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról – a módosítás tárgyalásos eljárás szerinti lebonyolítására került sor.

A Képviselő-testület a 72/2022. (V. 31.) önkormányzati határozatban a Deszk, a Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt tervezési területen gazdasági terület átalakítása és bővítése, valamint a 0278 hrsz.-ú telken a szükséges biológiai aktivitásérték pótlása érdekében a Deszk, a Jakabb Gyula utca – meglévő belterületi határ – 035 hrsz.-ú csatorna – 43. sz főút által határolt területre, valamint a 0278 hrsz.-ú telekre vonatkozó településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó környezetvizsgálati egyeztetés során beérkezett vélemények lezárásáról, a 73/2022. (V. 31.) önkormányzati határozatban pedig kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról döntött. 

Ezt követően a polgármester a Korm. rendelet 42. §-a szerinti végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezte a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészéhez benyújtott kérelemmel.

Az Állami Főépítész a CS/B01/6369-19/2022. ikt. számú levelében megküldte az Önkormányzat részére a záró szakmai véleményét, melyben tájékoztatta a polgármestert arról, hogy a településrendezési eszközök módosításának dokumentációjának jóváhagyása jogszerűen megtehető.

Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2022. (VIII.12.) önkormányzati határozatában a Településszerkezeti Tervének módosításáról döntött. Ezt követően a Képviselő-testület megalkotta a Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2022. (VIII.12.) önkormányzati rendeletet.

A Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a településrendezési eszköz legkorábban tárgyalásos eljárás esetén a településrendezési eszköz elfogadását követő napon léphet hatályba. Erre tekintettel a településrendezési eszközök hatályba lépésének napja: 2022. augusztus 13. 

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
jegyző

Szólj hozzá

Megszakítás