Deszk Község Honlapja

„Nemzeti értéktáraink itthon és a határon túl”

10

ápr 2016

0

Deszk Község Önkormányzata pályázott és támogatást nyert a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Főosztálya által meghirdetett 2015. évi pályázati kiírásán, mely a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtését, népszerűsítését, megismertetését és gondozását tűzte ki célul.

 

A mai gyorsan változó világunkban az olyan kis közösségnek, mint Deszk, és a határon túli magyar lakta településeknek is szembe kell nézniük azzal a kérdéssel, vajon hogyan tudnak megmaradni, s hogyan tudják megőrizni identitásukat, az évszázadokon át kialakult kulturális arculatukat. Ehhez számba kell venniük mindazokat az értékeket, amiket a közösség valaha is teremtett saját maga és a világ számára.  A magyar nemzeti értékek felölelik a természeti és épített környezettől kezdve a művészeti alkotásokon, történeti műtárgyakon, régészeti leleteken, szellemi kincseken át a hagyományos kultúra még élő megnyilatkozásáig (a táncokig, dalokig és szokásokig) sok mindent.  Ezek együtt alkotják Deszk és a külhoni magyar lakta települések identitását, kulturális tőkéjét. Ezek felkutatása, az értékgyűjtés, a külhoni értéktárak létrehozása, működtetése és védelme számunkra a legfontosabb, s amely közös nyelvet jelenti a magyar lakta testvértelepülések kommunikációjában. Az ukrajnai település, Rahó város és Deszk Község kulturális és gazdasági együttműködése 2000-re nyúlik vissza, akkor írták alá a testvér-települési megállapodást. Jelen projektben együttműködő partnerünk a „Közös Ház” Rahói Járás Non Profit Civil Szervezet, mely 2005-ben alakult. Működése során rendszeresen szervez – járási szinten 6 magyar lakta településből, 100 km távolságról – gyermek és felnőtt részvétellel kulturális és sportprogramokat. A „Közös Ház tevékenysége kiterjed a szórványban élő magyarok nemzeti értékeinek felkutatására és gyűjtésére is. A magyarországi értékgyűjtő tevékenységet támogatandó Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én létrehozta a Deszki Települési Értéktár Bizottságot. A Bizottság feladata többek között a települési értékek megőrzéséről és szélesebb körben történő megismertetéséről való gondoskodás és a helyi települési értékek körének meghatározása. Az értéktárba eddig felvett kincseink: az ország legnagyobb egybefüggő rózsakertje, a nyeles szemű légy, a Kukutyin monda, a deszki hajóvontatás, a deszki Gerliczy-kastély kertje, a szerb vászon, a görögkeleti szerb templom, a szerb vásznon lévő aranyhímzés, a szerb főkötőn használt hímzés és díszítők, a brza gibanica, a deszki Gerliczy-kastély, a deszki Magyarok Nagyasszonya templom és a Deszki Nagy Fa. A bizottság döntése alapján a deszki Népi hagyományőrző közösségi ház és az udvarán lévő hambár, valamint a „kőttes” deszki sóskifli is hamaron bekerül a helyi értéktárunkba. Önkormányzatunk az Értéktár Bizottság működésétől függetlenül is kiemelten kezeli a helyi épített és természeti értékeket: a közelmúltban újított fel egy pusztulásra ítélt régi parasztházat, mely jelenleg Népi hagyományőrző közösségi házként funkciónál: állandó kiállítás formájában mutatja be a régmúlt idők berendezési/használati tárgyait, illetve különböző időszakos kiállításoknak ad helyet.

Jelen projekt megvalósítása határon túli magyarok lakta település civil szervezetével együttműködésben valósítjuk meg, mely az értékgyűjtés módszereire, a meglévő értékekből külhoni értéktár létrehozására és működtetésének, valamint a nemzeti értékek népszerűsítésére irányul szoros együttműködésben az előkészítés, a kivitelezés, és az utógondozás, nyomon követés területén.

A közös projekt április végén, május elején Deszken veszi kezdetét, ahol egy három napos nyitó rendezvény keretében a helyi és a meghívott partnerek képviselőinek részvételével szakmai előadások, megbeszélések zajlanak a feladatok meghatározásával, a tapasztalatok átadásával. Ezzel egy időben kiállítás mutatja be a helyi értékgyűjtés eredményeit. Ezek után kezdődik az külhoni érték gyűjtő munka, mely magyar és külhoni szakértő/muzeológus együttműködésével valósul meg Deszken és Rahón. A projekt zárásaként 2016. júliusában Rahón találkoznak a partnerek, ahol szakértők bevonásával előadásokkal, a fellelt értékek bemutatásával, az utógondozási feladatok meghatározásával és kulturális programokkal zárul a projekt.

 

Támogató: Földművelésügyi Minisztérium

Kedvezményezett: Deszk Község Önkormányzata

Partner: „Közös Ház’ Rahói Járási Non Profit Civil Szervezet

Támogatás összege: 2.500.000,-Ft.

Támogatás intenzitása: 100%

Pályázati azonosító: HUNG-2015/3667

A projekt címe: „Nemzeti értéktáraink itthon és a határon túl”

Nemzeti_Fejlesztesi_miniszterium-1clogok hungarikumok

Szólj hozzá

Megszakítás