Deszk Község Honlapja

Testületi ülések

Aktuális testületi ülés meghívó

  • MEGHÍVÓ Testületi ülésre: 2024. június 25. (kedd)

MEGHÍVÓ Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. június 25-én (kedd)16.30-órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tovább

 

 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. évi munkaterve

2015. január 29. (csütörtök)

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról
Előadó: polgármester

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: polgármester

3. Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének jóváhagyása, a 2014. évi munkáról készített beszámoló értékelése
Előadó: igazgató

4. Társadalmi szervezetek tájékoztatója a 2014. évben végzett munkáról, beszámoló a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról
Előadó: Társadalmi szervezetek vezetői

5. Beszámoló Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány 2014. évi munkájáról
Előadó: a kuratórium elnöke

6. Rendelet tervezetek, előterjesztések
Előadó: polgármester

7. Egyebek

8. Interpellációk, kérdések

 

2015. február 24. (kedd)

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról
Előadó: polgármester

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: polgármester

3. A 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása
Előadó: polgármester

4. Átfogó értékelés az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről és a 2015. évi tervekről
Előadó: polgármester

5. Tájékoztató az önkormányzati lakások bérleti díjának és közüzemi számláinak fizetési tapasztalatairól, és az épület állagának ismertetése
Előadó: polgármester

6. Rendelet tervezetek, előterjesztések
Előadó: polgármester

7. Egyebek

8. Interpellációk, kérdések

 

2015. március 24. (kedd)

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról
Előadó: polgármester

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: polgármester

3. Tájékoztató a 2014. évi adófizetésről és tapasztalatairól
Előadó: polgármester, jegyző

4. Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: polgármester

5. A „Majális” rendezvény előkészítése
Előadó: polgármester

6. Rendelet tervezetek, előterjesztések
Előadó: polgármester

7. Egyebek

8. Interpellációk, kérdések

2015. április 28. (kedd)

Közmeghallgatás Tárgy: Tájékoztató a község gazdálkodásáról

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról
Előadó: polgármester

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: polgármester

3. A 2014. évi zárszámadási rendelet-tervezet elfogadása
Előadó: polgármester

4. A 2014. évről szóló éves belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó polgármester

5. Tájékoztató a kistérségi szervetek 2014. évi munkájáról és a 2015. évi tervekről
Előadó: polgármester

6. Rendelet tervezetek, előterjesztések
Előadó: polgármester

7. Egyebek

8. Interpellációk, kérdések

 

2015. május 26. (kedd)

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról
Előadó: polgármester

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: polgármester

3. Tájékoztató az oktatási intézmények és a Faluház által a szünidőben szervezett nyári programokról
Előadó: polgármester

4. A „Deszki Falunapok” rendezvény előkészítése
Előadó: polgármester

5. Rendelet tervezetek, előterjesztések
Előadó: polgármester

6. Egyebek

7. Interpellációk, kérdések

2015. június 30. (kedd)

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról
Előadó: polgármester

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: polgármester

3. Tájékoztató az SZKTT Közoktatási intézménye Móra Ferenc Csicsergő Óvoda 2014/15. évi szakmai munkájáról és a 2015/16. évi tervekről
Előadó: tagintézmény vezető

4. Rendelet tervezetek, előterjesztések
Előadó: polgármester

5. Egyebek

6. Interpellációk, kérdések

2015. július- Ülés szünet

Ülés szünet

2014. augusztus. 11. (kedd)

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról
Előadó: polgármester

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: polgármester

3. Kitüntetési javaslatok elbírálása
Előadó: polgármester

4. Egészséghét programjainak áttekintése
Előadó: polgármester

5. Rendelet tervezetek, előterjesztések
Előadó: polgármester

6. Egyebek

7. Interpellációk, kérdések

2015. szeptember. 15. (kedd)

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról
Előadó: polgármester

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: polgármester

3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
Előadó: polgármester

4. Rendelet tervezetek, előterjesztések
Előadó: polgármester

5. Egyebek

6. Interpellációk, kérdések

 

2015. október 27. (kedd)

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról
Előadó: polgármester

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: polgármester

3. Tájékoztató a község közrendjének, közbiztonságának a helyzetéről
Előadó: polgármester

4. Rendelet tervezetek, előterjesztések
Előadó: polgármester

5. Egyebek

6. Interpellációk, kérdések

 

2015. november 24. (kedd)

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról
Előadó: polgármester

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: polgármester

3. 2016. évi belső Ellenőrzési Terv jóváhagyása
Előadó: polgármester

5. A helyi adórendelet felülvizsgálata
Előadó: polgármester

6. Közterület használati díjak felülvizsgálata
Előadó: polgármester

7. Temetői szolgáltatási díjak felülvizsgálata
Előadó: polgármester

8. Az önkormányzati lakások bérleti díjának a felülvizsgálata
Előadó :polgármester

9. A sportcsarnok bérleti díjának a felülvizsgálata
Előadó: polgármester

10. A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása
Előadó polgármester

11. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
Előadó: polgármester

12. Rendelet tervezetek, előterjesztések
Előadó: polgármester

13. Egyebek

14. Interpellációk, kérdések

2015. december 15. (kedd)

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról
Előadó: polgármester

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: polgármester

3. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előadó: polgármester

4. Tájékoztató a környezet állapotának az alakulásáról
Előadó: polgármester

5. Az Önkormányzat és Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat közötti gazdálkodásra vonatkozó megállapodás elfogadása
Előadó: polgármester

6. Rendelet tervezetek, előterjesztések
Előadó: polgármester

7. Egyebek

8. Interpellációk, kérdések

 

A munkatervben foglaltaktól a Képviselő-testület szükség esetén eltérhet!

Aktuális testületi ülés meghívó

  • MEGHÍVÓ Testületi ülésre: 2024. június 25. (kedd)

MEGHÍVÓ Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. június 25-én (kedd)16.30-órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Tovább
Megszakítás