Deszk Község Honlapja

Helyi rendeletek

Deszk Község Helyi Építési Szabályzata – 2022. január 07. napjától hatályos
A településkép védelméről szóló rendelet – 2020. január 01. napjától hatályos
Deszk Község Helyi Építési Szabályzata – 2022. január 06. napjáig hatályos
Hatályos önkormányzati rendelet száma és megnevezéseElérhetősége
14/1997. (IX.5.)a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/1997/14
10/2004. (IV. 29.)a sportrólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2004/10
9/2005. (IV.02.a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2005/9
36/2008. (XII.22.)az üzletek és vendéglátóegységek éjszakai nyitvatartási rendjérőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2008/36
14/2011. (IV. 26.)a hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakrólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2011/14
11/2012.(III.19.)a közművesítési hozzájárulásra vonatkozó ügyekben történő hatáskör gyakorlás módjárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2012/11
21/2012. (VI. 25.)Nemdohányzó közterületté való minősítésrőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2012/21
6/2013. (II. 13.)a ”Szegedi Regionális Hulladékkezelési Programhoz csatlakozott települések 2010-2011. időszakra vonatkozó hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata” kihirdetésérőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2013/6
8/2013.(II.28.)a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők részére adható egyéb juttatásokrólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2013/8/2023-05-01
14/2013. (V. 22.)az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2013/14
17/2014. (X. 23.)az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának, természetbeni juttatásának a mértékérőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2014/17
18/2013. (VII. 10.)az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2013/18
25/2013.(XI. 25.)a helyi adókrólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2013/25
33/2013. (XII. 16)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásrólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2013/33
3/2014. (II. 24.)Deszk Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjérőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2014/3
10/2014. (IV. 28. )az Önkormányzat 2013.évi zárszámadásárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2014/10
24/2014. (XII. 16.)Deszk község önkormányzatának átmeneti gazdálkodásárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2014/24
1/2015. (II. 24.)Deszk Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjérőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2015/1
4/2015. (II. 24.)a települési támogatásokrólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2015/4
8/2015. (V. 26. )az Önkormányzat 2014.évi zárszámadásárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2015/8
13/2015.(XI. 24.)a talajterhelési díjrólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2015/13
17/2015. (XII. 15.)Deszk község önkormányzatának átmeneti gazdálkodásárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2015/17
19/2015. (XII.15.)a közterületi térfigyelő rendszerrőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2015/19
3/2016. (II. 23.)Deszk Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjérőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2016/3
9/2016. (V. 23. )az Önkormányzat 2015.évi zárszámadásárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2016/9
14/2016. (X. 25.)az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2016/14
19/2016. (XII.15.)Deszk község önkormányzatának átmeneti gazdálkodásárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2016/19
3/2017. (II.14.)Deszk Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjérőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2017/3
9/2017. (V.30.)az Önkormányzat 2016.évi zárszámadásárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2017/9
18/2017. (IX.26.)a helyi népszavazásrólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2017/18
26/2017. (XII.13.)Deszk Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2017/26
4/2018. (III.2.)Deszk Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjérőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2018/4
8/2018. (V.31.)az Önkormányzat 2017.évi zárszámadásárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2018/8
18/2018. (XII.11.)Deszk Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2018/18
5/2019. (II.26.)Deszk Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjérőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2019/5
10/2019. (V.28.)az Önkormányzat 2018.évi zárszámadásárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2019/10
17/2019. (XI. 14.)a településkép védelmérőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2019/17
23/2019. (XII. 11.a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseirőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2019/23
6/2020. (III.11.)Deszk Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjérőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2020/6
7/2020. (III. 24.)a helyi közművelődési feladatok ellátásárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2020/7
15/2020. (VII.10.)az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2020/15
22/2020. (XI. 11.)Deszk Község Környezetvédelmi Alapjárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2020/22
26/2020. (XI.27.)Deszk Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2020/26
4/2021. (III.16.)Deszk Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjérőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2021/4
7/2021. (V. 31.)az Önkormányzat 2020.évi zárszámadásárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2021/7
21/2021. (XII.08.)Deszk Község Helyi Építési Szabályzatárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2021/21
2/2022. (II. 22.)Deszk Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjérőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2022/2
7/2022. (V.31.)Deszk Község Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2022/7
8/2022. (V.31.)a zöldfelületek létesítéséről, kezeléséről és védelmérőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2022/8/2022-12-15
9/2022. (V.31.)a közterületek tisztán tartásárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2022/9
10/2022. (V.31.)a közterület használatáról és a közterület-használati díjrólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2022/10
11/2022. (V.31.)a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakrólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2022/11
12/2022. (V.31.)a közösségi együttélés alapvető szabályairólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2022/12/2023-05-01
13/2022. (V.31.)az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásrólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2022/13
14/2022. (V.31.)az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésérőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2022/14
15/2022. (V.31.)az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítésérőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2022/15
34/2022. (XI. 29.)A köztemetőkről és a temetkezés rendjérőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2022/34
38/2022. (XI. 29.)Deszk község közvilágításának szabályozásárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2022/38
2/2023. (I. 25.)a közterületek elnevezésére és a házszámok megállapítására vonatkozó szabályokrólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2023/2
6/2023. (II. 21.)Deszk Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjérőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2023/6
10/2023. (III. 22.)Deszk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2023/10
11/2023. (III. 22.)a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjérőlhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2023/11
15/2023. (IV. 25.)a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2023/15/2023-05-01
19/2023.(V. 30.)Deszk Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásárólhttps://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2023/19
3/2024. (I. 30.)a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés térítési díjainak mértékéről
https://or.njt.hu/eli/726533/r/2024/3
6/2024. (II. 27.)Deszk Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről
https://or.njt.hu/eli/726533/r/2024/6
7/2024. (II. 27.)a felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről
https://or.njt.hu/eli/726533/r/2024/7
10/2024. (V. 30.)Deszk Község Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról https://or.njt.hu/eli/726533/r/2024/10
11/2024. (V. 30.)2024. évi nyári igazgatási szünet elrendelésérőlhttps://or.njt.hu/eli/726533/r/2024/11
Megszakítás