Deszk Község Honlapja

Választás 2014

HIRDETMÉNY

 

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Ve. 23. §-a alapján Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint:

 

Tagok:

 1. Révész István Mihály
 2. Pitiné Széll Katalin
 3. Török Ferencné

Póttagok:

 1. Kószó Aranka
 2. Majorosi Ferenc

 

A HVB elérhetősége:

6772 Deszk, Tempfli tér 7.

Tel.: 62/571-580

 

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita

jegyző

a Helyi Választási Iroda vezetője

 

 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA Eredmények

2014. április. 6

 

Deszk község I. számú szavazókörében (Tempfli tér 8.-Faluház) a névjegyzékben 888 választópolgár szerepelt, melyből  552 fő jelent meg a szavazáson (részvételi arány  62.16 %). A II. számú szavazókörben (Móra F. u. 2- Új iskola) 614 fő választópolgár szavazhatott volna, melyből  369 fő élt ezzel a lehetőséggel (60.1 %-os részvételi arány). A Tempfli tér 1. szám alatti (Régi iskola) III. számú szavazókörben 400-an jelentek meg 690 fő helyett, így itt a részvételi arány 57.97 % volt. Az Öregek Napközi Otthonában (Felszabadulás u. 31.) a részvételi arány 57.88 % volt, mivel 698 választópolgárból 404 fő szavazott.

A szavazás során probléma egyik szavazókörben sem merült fel, a szavazatszámláló bizottságok felkészülten, gondosan és pontosan látták el feladatukat, melyet ezúton szeretnék megköszönni minden választott és delegált tagnak!

 

Szavazóköri eredmények

 

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat/szavazókör
I.     II.      III.     IV.
Dr. Bohács Zsolt József FIDESZ-KDNP  186  136  137  148
Czeróczki Zoltán MGP  0  1  1  1
Kozák Dávid MCP  0  0  1  1
Rácz Tibor JOBBIK  79  61  97  82
Dékány László MACSEP  0  0  0  0
Frank-Csipak Csaba István MCF  0  0  0  0
Király Renáta EGYÜTT 2014  1  1  2  0
Faragó Bence ÚDP  0  0  1  0
Tóth István József FKGP  2  2  4  1
Dr. Gyovai Ferenc NEMZETI ÉRDEKÉRT  0  5  4  2
Szabó Sándor MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP  188  123  117  144
Nagy István MDU  0  1  0  0
Mészáros Zoltán Miklósné SZOCIÁLDEMOKRATÁK  0  0  0  0
Török Tamás ZÖLDEK  4  2  3  2
Tóth Tibor A HAZA NEM ELADÓ  2  2  2  2
Németh István KTI  0  0  1  1
Tanács Eszter LMP  63  28  20  15
Dudás Róbert 4K!  0  0  0  1

 

A szavazatok száma pártlistánként


A pártlista neve Szavazat/szavazókör    I.       II.    III.    IV.
 1 MCP  0  0  0  1
 2 A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT  3  3  1  1
 3 SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI  1  2  4  2
 4 FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT  3  0  2  3
 5 ÚDP  0  0  0  0
 6 FIDESZ-KDNP  190  141  136  145
 7 SEM  1  1  1  0
 8 LMP  74  28  21  20
 9 JESZ  1  0  1  0
 10 ÚMP  0  0  0  0
 11 MUNKÁSPÁRT  2  5  4  3
 12 SZOCIÁLDEMOKRATÁK  1  1  0  1
 13 KTI  1  1  0  1
 14 EGYÜTT 2014  4  4  0  2
 15 ZÖLDEK PÁRTJA  2  0  3  1
 16 ÖSSZEFOGÁS  1  2  0  0
 17 MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP  177  111  119  136
 18 JOBBIK  89  63  103  83

 

 

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita

jegyző/HVI vezető

Választás 2014 – Tudnivalók

Magyarország köztársasági elnöke, Áder János 2014. április 6-ra (vasárnap) tűzte ki a soron következő országgyűlési választásokat. A szavazás reggel 6 órától este 19.00 óráig tart majd.

Értesítés a névjegyzékbe vételről – a szavazás helye

Minden magyarországi állandó lakhellyel rendelkező szavazásra jogosult február 14-ig az állandó lakhelyére postázva értesítőt kapott a választói névjegyzékbe történő felvételéről, amelyben megtudta annak a szavazóhelyiségnek a pontos címét is, ahol április 6-án élhet választási jogával.

Nem kapta meg az értesítőt

Ha valaki úgy tudja, hogy neki deszki állandó lakcíme van, de a megadott időpontig mégsem kapta meg az értesítőt, akkor célszerű befáradnia az önkormányzati hivatalba és ott tisztáznia az okokat. Előfordulhatott, hogy a posta (pl. levélszekrény hiányában) nem tudta kézbesíteni a küldeményt, de az is lehet, hogy az illetőnek mégsem Deszken van az állandó lakhelye.

Mit tehet, ha…

…Ön fogyatékossággal élő állampolgár?

Ha ön mozgásában korlátozott, esetleg nem lát, vagy egyéb módon fogyatékos, és ez akadályozza abban, hogy élhessen választójogával, akkor írásban segítséget igényelhet a szavazáshoz. A szükséges formanyomtatványt online ki lehet tölteni, vagy pdf formátumban ki lehet nyomtatni a www.valasztas.hu honlapon, illetve személyesen is hozzá lehet jutni az önkormányzati hivatalban. A papíralapú kérelmeket postai úton is el lehet juttatni  a helyi választási irodához  (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) a jegyzőnek címezve legkésőbb április 4-én 16 óráig beérkezően, vagy a fenti határidőig le kell adni személyesen az önkormányzati hivatalban.

…Ön mozgóurnával szeretne szavazni?

Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt. Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt, otthoni munkavégzés, stb.) kéri, annak kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja. Mozgóurnát, a szavazást megelőző második napon 2014. április 4-én (pénteken) 16.00 óráig attól a helyi választási irodától, a szavazás napján 2014. április 6-án (vasárnap) 15.00 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékében szerepel.

…nem az állandó lakhelyén szavazna?

Ha Ön április 6-án nem az állandó lakhelyén tartózkodik, de élni kíván szavazati jogával, ezt kérvényeznie kell egy erre a célra szolgáló formanyomtatványon. Az űrlapot online ki lehet tölteni, vagy pdf formátumban ki lehet nyomtatni a www.valasztas.hu honlapon, illetve személyesen is hozzá lehet jutni az önkormányzati hivatalban. Átjelentkezéskor a lakóhely szerinti jelöltekre lehet csak szavazni. Átjelentkezési kérelmet 2014. április 04-én 16 óráig lehet benyújtani.

…a választás napján külföldön tartózkodik?

Ha Ön április 6-án külföldön tartózkodik, de élni kíván szavazati jogával, akkor fel kell vetetnie magát a külképviseleti névjegyzékbe egy erre a célra szolgáló formanyomtatványon. Az űrlapot online ki lehet tölteni, vagy pdf formátumban ki lehet nyomtatni a www.valasztas.hu honlapon, illetve személyesen is hozzá lehet jutni az önkormányzati hivatalban. A kérelmeknek legkésőbb március 29-én 16 óráig kell beérkeznie. A külképviseleten a választópolgár lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.

…Ön magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár valamely nemzetiség tagjaként?

–        kérheti felvételét a nemzetiségi névjegyzékbe,

–        kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vétele hatályának kiterjesztését az országgyűlési képviselők választására (csak magyar állampolgár kérheti),

–        kérheti korábban kért nemzetiségi névjegyzékbe történő felvételének, illetve kiterjesztésének törlését.

A szükséges formanyomtatványt online ki lehet tölteni, vagy pdf formátumban ki lehet nyomtatni a valasztas.hu honlapon, illetve személyesen is hozzá lehet jutni az önkormányzati hivatalban. A kérelmek beérkezési határideje: 2014. március 21. 16 óra

 

Milyen feltételekkel tud szavazni a szavazás napján?

–        A szavazóhelyiségben csak az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.

–        A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját.

–        A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapo(ka)t, és az átvételt aláírásával igazolja.

–        Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal írt, egymást metsző vonallal lehet.

 

A választási kampány

A választási kampány 2014. február 15-től április 6. 19.00 óráig tart.

2014. április 6-án a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 m-es távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység nem folytatható, a fenti napon választási gyűlés nem tartható, politikai reklámot nem lehet közzétenni, közvélemény-kutatást végző személy a szavazóhelyiség helye szerinti épületbe nem léphet be.

 

Szavazatszámláló bizottságok

Deszk Község Önkormányzat Képviselő- testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok választott tagjait szavazókörönkénti bontásban, valamint a póttagokat az alábbiak szerint választotta meg:

 

0001. szavazókör (Deszk, Tempfli tér 8.-Deszki Művelődési Ház és Könyvtár)

 1. Arany Lászlóné
 2. Konczné Budavári Irén
 3. Csikósné Kurucz Erzsébet

0002. szavazókör (Deszk, Móra u. 2.-„Új” Iskola)

 1. Tokodiné Vass Erzsébet
 2. Márki Árpád
 3. Balogh Józsefné

0003. szavazókör (Deszk, Tempfli tér 1.-„Régi” Iskola)

 1. Dr. Szörényi Zsuzsanna
 2. Dobó Vincéné
 3. Márki Kitti

0004. szavazókör (Deszk, Felszabadulás u. 31.-Idősek Napközi Otthona)

 1. Brczán Milosné
 2. Szabolcski Béláné
 3. Dr. Bene Kálmánné

 

Póttagok:

Kovács Istvánné

Simity Edit

Tóth Péterné

Kocsisné Sverteczki Andrea

Nyerges Zoltánnné

Scherer Tamás

Karsai Árpádné

Retek Brigitta

 

Megszakítás