Deszk Község Honlapja

Központi Címregiszter

KÖZPONTI CÍMREGISZTER HIRDETMÉNYEI – KCR

Tájékoztató a központi címregiszter létrehozásával kapcsolatosan a lakosságot érintő változásokról

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet írja elő.

A KCR 2015. január 1-jén kezdte meg működését.

A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük a Magyarország területén található alábbi ingatlanoknak:

– beépítésre szánt területen fekvő teleknek,
– beépítésre szánt területen fekvő telken
– létesített épületnek,
– létesített épületen belül található lakásnak,
– létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pincének,
– beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon
– épületet létesítettek,
– létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található,
– olyan, a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt területen fekvő telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egységnek, amelynek a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja.

A KCR az alábbi címelemeket tartalmazza:

– település neve
– postai irányítószám
– közterületnév
– közterületjelleg
– házszám
– ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jele
– ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jele, és
– ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, az önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölése.

A címek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van.

Közterületnév hiánya esetén közterület elnevezést vagy közterületnév módosítást tartalmazó önkormányzati képviselő-testületi döntés meghozatalára kerül sor.

Házszám hiánya esetén a jegyző házszám megállapításáról határozatot hoz. Amennyiben az újra házszámozás elkerülhetetlen, az érintett ingatlanok tulajdonosait és birtokosait hivatalom tájékoztatja arról, hogy címükben változás fog bekövetkezni.

Társasházak esetében a lakások helyes címének megállapítása érdekében szükség lehet a társasházi alapító okirat, közgyűlési döntés és tulajdonosi határozat becsatolására.

A vonatkozó jogszabályok szerint a KCR-ben egy ingatlannak csak egyetlen címe lehet. Ha az adott ingatlannak több címe is van (saroktelek), a címellenőrzési eljárás során vizsgálni kell, hogy az ingatlant ténylegesen melyik közterület felől közelítik meg, vannak-e elkülönülten használt helyiségek és azokat hány fő használja lakóhelyként. Azon címek, melyek jelenleg nem tekinthetők ténylegesnek, törlésre kerülnek. Ha a fentiek figyelembe vételével továbbra is egynél több cím bizonyul ténylegesnek, akkor a tulajdonos bevonásával külön eljárásra kerül sor.

Újdonság a külterületen fekvő tanyák elnevezése és címük KCR-ben történő rögzítése. Elsősorban a tanyatulajdonosok elnevezésre irányuló javaslata az irányadó. A javaslatot el kell fogadni, ha az elnevezés a tulajdonos vezetéknevének szerepeltetésére irányul, és a településen belül ugyanazzal a névvel nem szerepel másik tanya. Az érintett tanyák tulajdonosait hivatalom a közeljövőben felhívja majd elnevezési javaslatuk megtételére. A javaslatok megtételekor szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az elnevezés csak akkor fogadható el, ha az az adott tanya pontos beazonosítását lehetővé teszi és az elnevezés nem sérti a közízlést, nem kelt megbotránkozást, nem félrevezető és a magyar nyelv helyesírási szabályainak is megfelel. Ha a tanya elnevezésére a tulajdonos hivatalom legalább kétszeri felhívására sem tesz javaslatot, vagy a javaslat a fenti szabályoknak nem felel meg, akkor a névről az önkormányzat képviselő-testülete dönt majd.

Fent jelölt munka eredményes elvégzése érdekében kérem a T. Lakosság megértését és együttműködését.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a fenti eljárások miatti címváltozások folyamatosan megtekinthetőek a www.deszk.hu honlapon a közzétételtől számított egy hónapig.

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
jegyző


Létrehozott címek:

TelepülésnévIrszKözterületJellegeHázszámÉpületLphSzintAjtóKözzétételLevétel
Deszk6772Bálint Sándorutca142023.09.112023.10.11
Deszk6772Bálint Sándorutca162023.09.112023.10.11
Deszk6772Semmelweisutca7/C2023.09.022023.11.02.
Deszk6772Jókai Mórutca62023.10.26.2023.11.28.
Deszk6772Nárciszutca132023.11.08.2023.12.08.
Deszk6772Ady Endreutca142023.11.09.2023.12.12.
Deszk6772Petőfiutca222023.11.16.2023.12.19.
Deszk6772Petőfiutca22/A2023.11.16.2023.12.19.
Deszk6772Nárciszutca272024.05.14.2024.06.14.

Megszűnt címek:

TelepülésnévIrszKözterületKözterület jellegHázszámÉpületLphSzintAjtóKözzétételLevétel
Deszk6772Zártkert Gerberautca2024.01.18.2024.02.20.
Deszk6772Zártkert Kárászutca2024.01.18.2024.02.20.
Deszk6772Zártkert Vadvirágutca2024.01.18.2024.02.20.
Deszk6772Zártkert Liliomutca492024.01.18.2024.02.20.
Deszk6772Zártkert Nárciszutca382024.01.18.2024.02.20.
Deszk6772Zártkert Pontyutca12024.01.18.2024.02.20.
Deszk6772Zártkert Pontyutca2024.01.18.2024.02.20.
Deszk6772Zártkert Rózsautca112024.01.18.2024.02.20.
Deszk6772Zártkert Liliomutca112024.01.30.2024.02.01.
Deszk6772Zártkert Liliomutca342024.01.30.2024.02.01.
Deszk6772Zártkert Liliomutca462024.01.30.2024.02.01.
Deszk6772Zártkert Liliomutca502024.01.30.2024.02.01.
Deszk6772Zártkert Nárciszutca12024.01.30.2024.02.01.
Deszk6772Zártkert Nárciszutca312024.01.30.2024.02.01.
Deszk6772Zártkert Nárciszutca452024.01.30.2024.02.01.
Deszk6772Zártkert Rózsautca222024.01.30.2024.02.01.
Deszk6772Zártkert Rózsautca322024.01.30.2024.02.01.
Deszk6772Zártkert Rózsautca462024.01.30.2024.02.01.
Deszk6772Zártkert Rózsautca472024.01.30.2024.02.01.
Deszk6772Zártkert Süllőutca72024.01.30.2024.02.01.
Deszk6772Zártkert Süllőutca2024.01.30.2024.02.01.
Deszk6772Széchenyi Istvánutca702024.03.27.2024.04.29.
Deszk6772Szőregisor62024.03.27.2024.04.29.
Deszk6772Szőregisor72024.03.27.2024.04.29.
Deszk6772Szőregisor82024.03.27.2024.04.29.
Megszakítás