Deszk Község Honlapja

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

09

máj 2024

0

Magyarország Köztársasági Elnöke 2024. június 09. napjára tűzte ki az európai parlamenti és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi választását. 

Választási bizottságok

A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) tagjai még az országgyűlési képviselő-választások előtt megválasztásra kerültek. A helyi választási bizottság (HVB) három tagját és további szükséges tagjait a képviselő-testület megválasztotta.

Tagjai:  Pitiné Széll Katalin elnök

Török Ferencné elnök-helyettes

Révész István tag

Kószó Aranka póttag

Szarvas Illés póttag
A HVB címe: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.

A választási bizottság (HVB és SZSZB) megbízott tagját legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási irodánál.

Névjegyzék

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2024. április 03-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételéről 2024. április 19-ig. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2024. április 03-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. Amennyiben valaki nem kapta meg az értesítőt, vagy elveszti azt, a Polgármesteri Hivatalban található Helyi Választási Irodától (továbbiakban: HVI) igényelhet értesítőt. A névjegyzék a polgármesteri hivatalban tekinthető meg.

Az Európai Parlament tagjainak választásán azok az uniós választópolgárok, akik nem az állampolgárságuk szerinti tagállamban élnek, szabadon dönthetnek arról, hogy az állampolgárságuk vagy a lakóhelyük szerinti tagállamban kívánják gyakorolni a választójogukat. E választópolgárok a lakóhelyük szerinti tagállamban akkor szavazhatnak az EP-választáson, ha kérik az ottani névjegyzékbe való felvételüket. A központi névjegyzékben szereplő uniós állampolgár bármikor kérheti, hogy a központi névjegyzékbe vétele az EP választásra is terjedjen ki, azonban ilyen irányú kérelmét legkésőbb május 24-én 16 óráig be kell nyújtania, annak érdekében, hogy június 9-én a magyar listákra adhassa le szavazatát. 

Átjelentkezés

A lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező választópolgár az önkormányzati választásokon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti önkormányzat megválasztásában kíván részt venni. Aki a tartózkodási helye szerinti polgármesterre, képviselőkre akar szavazni, az átjelentkezhet.

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki magyarországi lakóhelye mellett bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel is rendelkezik, feltéve, hogy

 • tartózkodási helyét legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napon, azaz 2024. február 11-én létesítette
 • az elbíráláskor is érvényes, és érvényessége legalább 2024. június 9-ig tart,
 • illetve tartózkodási helye mindhárom időpontban ugyanazon választókerületben volt.

Az NVI az átjelentkezési kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe. Ilyen esetekben az átjelentkezéssel szavazók nem a kijelölt szavazókörben szavaznak, és mindegyik választáson– így az EP és az önkormányzati, valamint regisztráció esetén a nemzetiségi választáson is – ebben a szavazókörben élhetnek választójogukkal.

Átjelentkezéssel az a választópolgár is szavazhat, aki a szavazás napján a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik, illetve tartózkodási hellyel nem is rendelkezik.

Ilyen esetben azonban az átjelentkezés csak az EP választásra terjed ki, a választópolgár a kérelemben megjelölt település kijelölt szavazókörébe kerül felvételre. Az önkormányzati (valamint regisztráció esetén a nemzetiségi) választáson a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékében fog továbbra is szerepelni.

A választópolgár május 31-én 16 óráig kérhet átjelentkezést, illetve június 7-én 10 óráig kérheti visszavételét a lakóhelye szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

Mozgóurna

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága (illetve fogva tartása) miatt gátolt választópolgár nyújthat be.

A mozgóurna iránti kérelem:

 1. A valasztas.hu vagy mo.hu honlapon a Nemzeti Választási Irodához
 • ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2024.június 05-én 16.00 óráig nyújtható be,
 • ügyfélkapus azonosítással: 2024.június 07-én 10.00 óráig nyújtható be.
 1. Személyesen a HVI-hez 2024.június 07-én 10.00 óráig nyújtható be.
 2. Elektronikus azonosítással elektronikus úton a HVI-hez 2024. június 07-én 10.00 órát követően 2024 június 09-én 12.00 óráig nyújtható be. 
 3. Levélben a HVI-hez: 2024. június 05-én 16.00 óráig nyújtható be.
 4. Kézbesítési meghatalmazott útján történő igénylés esetén a HVI-hez: 2024. június 07. 10.00 óráig
 5. Kézbesítővel (hozzátartozó, futár, egyéb személy) a HVI-hez: 2024. június 05. 16.00 óráig
 6. Kézbesítési meghatalmazott útján történő igénylés esetén a szavazatszámláló bizottsághoz: 2024. június 09-én 12.00 óráig
 7. Kézbesítővel (hozzátartozó, futár, egyéb személy) a szavazatszámláló bizottsághoz: 2024. június 09-én 12.00 óráig

A mozgóurna iránti kérelem visszavonása: A mozgóurna iránti kérelem visszavonható legkésőbb a szavazást megelőző második napon (pénteken) 10.00 óráig.

A választási kampány

A kampányidőszak 2024. április 20-án 00.00 órától 2024. június 9-én 19.00 óráig tart.

A szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2024. június 09-én nem folytatható. Ezen a területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon sem folytatható kampánytevékenység. 2024. június 09-én választási gyűlés nem tartható, politikai reklám nem tehető közzé. A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van 2024. június 09-én nem léphet be, a választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatja. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2024. június 09-én 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték 2024. július 09-éig köteles eltávolítani.

Szavazás

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Ahhoz, hogy leadhassa szavazatát, szükséges a személyazonosságot és a lakcímet igazoló érvényes igazolványok megléte.

A választáson a személyazonosságát és a lakcímét a következő érvényes igazolványok bemutatásával tudja igazolni:

 • érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
 • érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes útlevéllel, vagy
 • érvényes lakcímigazolvánnyal és 2001. január 1-jét követően kiállított kártya formátumú érvényes vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal)
 • érvényes lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal.

Kérjük a választópolgárokat, hogy ellenőrizzék okmányaik érvényességét, mivel a lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak.

Deszken 4 szavazólapot fognak kapni. Színes keret kerül a szavazólapokra, tekintettel azok sokféleségére.

 • Európai Parlament tagjának megválasztására szolgáló szavazólap – Kék keret kerül a szavazólapokra.  
 • Polgármester megválasztására szolgáló szavazólap – Sárga keret kerül a szavazólapokra.
 • A képviselők megválasztására szolgáló szavazólap – Keret nélküli lesz a szavazólap.
 • A vármegyei közgyűlés tagjainak megválasztására szolgáló vármegyei listák felsorolását tartalmazó szavazólap – Szürke keret kerül a szavazólapokra. 

Deszken a képviselő-testület a választási eljárásról szóló törvény rendelkezése értelmében – lakosságszámunk alapján – 6 tagú, tehát érvényesen szavazni maximum 6 jelölt neve melletti körbe elhelyezett két egymást metsző vonallal lehet.

Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

A vármegyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok vármegyei listán választják. Érvényesen szavazni csak egy listára lehet.

Deszk településen szerb nemzetiségi önkormányzati képviselő választás is lesz. Azon választópolgárok, akik 2024. május 31.  16 óráig kérik felvételüket a szerb nemzetiségi névjegyzékbe szavazhatnak a szerb nemzetiségi képviselő jelöltekre. A szerb nemzetiségi névjegyzékeben szereplő választópolgár a saját szavazókörében adhatja le voksát a jelöltekre. A megválasztható szerb nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 3 fő. A nemzetiségi szavazólapok és borítékok zöld színűek lesznek, a szavazást követően a borítékokat a választópolgárnak le kell zárnia és az urnába kell helyeznie. A lezárás hiánya érvénytelenségi ok, mivel ezen szavazatok a HVB székhelyére lesznek beszállítva és a HVB által lesznek megszámolva. 

Szavazókörök: 

 1. sz. Deszki Művelődési Ház és Könyvtár (Tempfli tér 8.)
 2. sz. Új Iskola (Móra u. 2.)
 3. sz. Régi Iskola (Tempfli tér 1.)
 4. sz. Öregek Napközi Otthona (Széchenyi I. u. 31.).

A szavazókörök a szavazás napján akadálymentesítettek.

Jelöltek

Deszk településen az alábbi jelölteket, az alábbi sorrendben (sorsolást követően) vette nyilvántartásba a HVB.

Polgármester jelöltek: 

Buzdorján Gábor független

Király László független

Egyéni önkormányzati képviselő-jelöltek:

1. Karácsonyiné Fehérvári Szilvia Nóra független 

2. Buzdorján Gábor független 

3. Brczán Krisztifor független 

4. Györgyey János független 

5. Sztán László független 

6. Schultz Józsefné független

7. Sillóné Varga Anikó független

Szerb nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltek:

 1. Todorov Milán Erik – Szegedi Helyi Szerb Közösség
 2. Gyukin Dájáná – Szegedi Helyi Szerb Közösség
 3. Brczán Krisztifor – ZORA Egyesület
 4. Vujcsin Eszter Erzsébet – Szegedi Helyi Szerb Közösség
 5. Gyukinné Brczán Szpomenka – ZORA Egyesület
 6. Adamov Csedomír – Szegedi Helyi Szerb Közösség
 7. Sévity Szvetozár – Szegedi Helyi Szerb Közösség
 8. Dr. Jancsikin Milán – ZORA Egyesület
 9. Sévity Szvetozárné – Szegedi Helyi Szerb Közösség
 10. Sévityné Szilágyi Mónika – Szegedi Helyi Szerb Közösség

A választással kapcsolatos kérdésekben és a központi névjegyzékhez, valamint szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó kérelmekkel összefüggő kérdésekben felvilágosítást nyújt a Helyi Választási Iroda: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. Telefonszám: (62) 571-581

A választással kapcsolatos egyéb tájékoztatást településünk honlapján a www.deszk.hu  Hírek > Választás 2024 menüpont alatt és/vagy a www.valasztas.hu weboldalon talál.

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
jegyző/HVI vezető

Szólj hozzá

Megszakítás