Deszk Község Honlapja

Tisztelt Deszkiek!

18

Már 2020

0

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én rendkívüli intézkedéseket vezetett be, elrendelve a veszélyhelyzetet az új típusú koronavírus terjedése miatt. 

Az országban még jelenleg is csekély regisztrált megbetegedésről tudunk, de a már fertőzött országokban szerzett tapasztalatok okán elsődleges érdekünk, hogy a megelőzésben minden állampolgár felelősséggel kivegye a részét, és mindent megtegyen saját, és környezetének védelme érdekében – lehetőségeink szerint lassítva a vírus terjedését. Bár a legtöbben nem érzik, de különösen nagy a veszély, mivel a megfertőzött személyek nem lehet tudomásuk arról, hogy vírushordozóvá váltak, mint ahogy arról sem, hogy újabb és újabb ismerősöket és ismeretleneket fertőznek meg akaratlanul, hiszen a vírus tünetmentes lappangási ideje akár 14 nap is lehet. A kis számban kimutatott fertőzéses megbetegedések ellenére is a helyzet is súlyosnak mondható, hiszen a fentiekre tekintettel nagyon nehéz a fertőzött gócok felmérése, így a védekezés is az új koronavírus ellen.

A betegség jellemzően influenzaszerű tünetekkel, a gyermekek és a fiatal korosztályok estében sokszor tünetmentesen támad, ám az idősebbeknél magas lázzal, komoly légzőszervi panaszokkal, szövődményekkel és elhúzódó gyógyulással terheli meg a szervezetet, míg a 65-70 év felettieknél, valamint az akkut légzőszervi megbetegedésben szenvedőknél az esetek 15%-ban halállal végződik. 

Ezért is fontos, hogy a higiéniai előírások legszigorúbb betartásával, kerülve a tömeget és a közösségi tereket, a közvetlen testérintkezést – mindent megtegyünk, hogy ne fertőződjünk meg, és másokat se tegyünk ki a fertőzés veszélyének.

A vonatkozó katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörömnél fogva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet foglaltakra figyelemmel Deszk Község Önkormányzata és intézményei veszélyhelyzeti eljárására az alábbi polgármesteri utasítást adom ki:

Az első fokú korlátozás bevezetésekor elrendeltem az intézményeink folyamatos és fokozott fertőtlenítő takarítását, melyek ellenőrzött végrehajtásáért az intézmények vezetői a felelősek. Minden intézményünk részére biztosítottunk kézfertőtlenítőszert.

Az alábbi, minden intézményünkre kötelező protokollal meg kívánjuk oldani a házi-gondozottak folyamatos ellátását, az óvodai ellátást – tekintettel azokra a családokra, akik nem tudják megoldani a gyerekek felügyeletét. Kidolgoztuk a hivatali ügyintézés legbiztonságosabb formáját, beépítve az üzletek, szolgáltatások nyitva tartását érintő kormányhatározatokat a dolgozóink és a lakosok – lehetőségeinkhez mért – legmagasabb szintű védelmét célozva a megelőzésben, melyek a következők:

I. Polgármesteri Hivatal:

A Deszki Polgármesteri Hivatalban – Deszk Község Jegyzőjével egyetértésben – 2020. március 16. napjától a rendes ügyfélfogadás szünetel. 

Anyakönyvi ügyek intézése kizárólag előzetes telefonos egyeztetést követően lehetséges!

Tel: 62/571-590; +3620-219-82-37

Kérem az ügyfeleket, kizárólag a telefonos, az ügyfélkapus és az e-mailben történő ügyintézést használják! 

Elérhetőségek: hivatal telefonszáma:+3662/571 584; ph@deszk.hu; polgármester telefonszáma: +3630/326 1731; polgarmester@deszk.hu; jegyző telefonszáma: +36/20-620 7920;  jegyzo@deszk.hu

II. Deszki Művelődési Ház és Könyvtár:

Az intézmény bezár. Szolgáltatásaink (fénymásolás, internetezés, könyvkölcsönzés) ez idő alatt szünetelnek, a művészeti csoportok próbái, a szakköri foglalkozások és a rendezvényeink is elmaradnak. 

III. Óvoda:

Mivel a Kormány az óvodák bezárását, felügyelet megszervezését az önkormányzatokra, ill. a fenntartókra bízta, így arról tájékoztatom Önöket, hogy az óvoda teljes bezárást az esetben rendelem el, ha nincs olyan család, aki semmilyen módon nem tudja megoldani a gyermeke egész napos felügyeletét.

Kérek mindenkit, hogy lehetőség szerint – a saját és az óvodai dolgozóink egészségének védelme érdekében – próbálja megoldani az óvodás korú gyermeke otthoni felügyeletét! Amennyiben ez a munkája, vagy más okok miatt nem megoldható, úgy az óvodában biztosítunk felügyeletet és étkezést a gyermekének – a szokásos nyitva tartási időben. 

Tudnivalók a felügyeletről: 

1., Az óvodába csak egészséges gyermeket tudunk fogadni, betegség gyanúja estén kérjük, a háziorvossal egyeztessenek! A csoportban észlelt tünetek esetén azonnal értesítjük a szülőket.

2., A felügyelet a létszámtól függően egy vagy több csoportban fog megtörténni a már ismert óvónőkkel és dadákkal. 

3., Reggel a felügyeletre érkezve, a szülőket arra kérjük, hogy a szélfogóig lépjenek csak be az intézmény területére, a gyermekeket ott átveszik kolléganőink. Este ugyanezt a protokollt követve, szintén a szélfogó előtérig jöhetnek csak be. Itt jelezzék érkezésüket az óvoda dolgozói felé, akik felöltöztetik a gyermeket és a szülőkhöz kísérik. Ez biztosan a szokásosnál hosszabb időt fog igénybe venni – kérjük szíves türelmüket és megértésüket!

4., Az aulába és a csoportszobákba belépni szülőknek, kísérőknek TILOS!

5., A gyermekek étkezését az eddigi rendszerben továbbra is megoldjuk. Az ételt szállító jármű fokozott és folyamatos fertőtlenítését előírtuk, és tartjuk a napi kapcsolatot az étkeztetést végző vállalkozóval.

6., Az ebédbefizetések továbbra is érvényesek. Aki kéri a gyermeke felügyeletét, az az óvodában kapja meg az ellátást, míg az otthon felügyelt gyermekek befizetett ételét a Gerliczy Étteremben vehetik át a szülők. A kedvezményes étkezésre jogosultak is a korábbi feltételekkel kapják meg az óvodában, vagy az étteremben az ételt.

Aki a fenti előírásokat bármely okból nem tartja be, azok felügyeleti igényét az óvoda vezetője azonnal felfüggeszti, a további kérését elutasítja, azaz a szolgáltatásból való azonnali kizárást eredményezi. Erre a szigorú lépésre közös érdekünket szem előtt tartva van szükség.

Tekintettel a munkáltatók szorult helyzetéből adódó kiszámíthatatlan viselkedésére és az adott esetben időben elhúzódó védekezésre, az intézményben heti rendszerességgel vizsgáljuk felül a felügyeletet igénylők számának változásának tükrében az ellátandó feladathoz szükséges humán- és anyagi erőforrások mértékét. Kérjük, problémáikkal keressék az óvodavezetést! 

Márki Anett óvodavezető elérhetősége: +3630/414-78-57

IV. Szociális ellátások:

A szociális ellátások esetében az alábbiak csak a jelenleg aktív ellátottakra vonatkoznak, akik már most is igénybe veszik a szociális intézményünk szolgáltatásait.

IV.1. Szociális étkeztetés:

– a szolgáltatásban résztvevők számára az ételek kiadagolása egyszer használatos műanyag dobozokban történik 

– kiszállításkor a gondozó az ellátottnak védőfelszerelésben (gumikesztyűben és szájmaszkban) viszi ki az ételt. Az étel átadása csak a házon kívül történhet! 

IV.2. Házi segítségnyújtás:

– A fekvőbetegek elsőbbséget élveznek, azonban az ő napi ellátásukat is heti 2 alkalomra csökkentettük. 

– Ha a betegnek van hozzátartozója, aki alkalmas az ellátására, akkor 2020. március 17-től visszavonásig a szociális gondozók az ápolt fürdetését, a gyógyszerek kiadagolását, a pelenkázást nem végzik el. Ezeket a járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt a család köteles elvégezni. 

– A járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt az ellátottak szociális helyzete és egészségi állapota szerinti ellátást kapnak, melynek mértékéről és pontos tartalmáról személyre szóló írásbeli tájékoztatást küldünk.  

– Az ellátottat a gondozó maszkban, gumikesztyűben keresheti fel, törekedve arra, hogy a mosdatás, pelenkázás a lehető legrövidebb ideig tartson.

– Fekvőbeteg ellátásban résztvevőnél a veszélyhelyzet időtartama alatt mentális gondozást (beszélgetés, lelki egyensúly és emberi kapcsolatok erősítése) nem vállalunk.

IV.3. A gondozottak gyógyszerének íratása, kiváltása:

– Gyógyszerek felíratása március 16-tól a gondozott által telefonon, közvetlen a háziorvos felé történhet, de a felíratott gyógyszer kiváltását a gondozók továbbra is elvégzik.

– A gyógyszer kiváltása után a gondozott lakásán az átadás, pénzkezelés gumikesztyűben történik, maszkkal.

– A gondozottaktól vásárlásra átvett pénzt a kollégánk elkülönítetten kezeli.

IV.4. Családsegítő szolgálat:

– A Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ügyeleti rend szerint lesz nyitva, és telefonos időpont egyeztetés alapján fogadja az ügyfeleket, csak a halaszthatatlan ügyekben!

– Családlátogatásokat csak a legszükségesebb esetben végez, gyermekbántalmazás, illetve gyermekeket, felnőttet érintő krízishelyzet esetén.

IV.5. Nappali ellátás:

A nappali ellátás – az idősek napközi otthonában szünetel. Elmaradnak a torna- és klubfoglalkozások, és a betervezett rendezvények. 

IV.6. Bevásárlás:

– Jelenlegi körülmények között az ellátottak és a gondozók közös érdekében nincs lehetőség a napi bevásárlásra, az ellátottal történő telefonos egyeztetés alapján max. heti 2 alkalommal biztosítunk bevásárlást, keddi és pénteki napokon.

– A bevásárló lista egyeztetése csak telefonon történhet, mely hívást kollégáink kezdeményezik.

– A bevásárlást követően a termékek átadása és a pénzkezelés a gondozott lakásán történik, gumikesztyűben és maszk viselésével.

– A gondozottaktól átvett pénzt elkülönítetten, a gondozók külön borítékokban kezelik.

IV.7. Szociális segítés (gondozás nélküli szolgáltatások igénybevétele):

Jelenleg új ellátott felvételére nincs lehetőség

Minden egyes gondozási folyamat és szolgáltatás végén a gondozók által használt maszk és a gumikesztyű eldobható tasakba kerül, az előírt kézfertőtlenítés után a gondozó tovább indul, vagy visszatér a központba. A használt eszközöket tartalmazó zsákot a gondozó elkülönítve szállítja, és visszaérkezését követően zárható badellába teszi, veszélyes hulladékként kezelve – gondos kézfertőtlenítés mellett. Családlátogatásnál, személyi gondozás egyéb formáiban, vércukormérés, sztómazsák csere a IV.2-7. pontokban foglalt esetekben az eljárás ugyanez. 

Jelen intézkedések hatálya alatt a gondozó nem írat alá semmit az ellátottal – kerülve ezzel is a személyes kontaktus!

Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben a gondozó megítélése szerint az ellátott levert, fáradékony, magas láza van, nehézlégzésre panaszkodik, kollégáink haladéktalanul hívják a háziorvost, szükség esetén a mentőt. Az orvos vagy mentő megérkezéséig a védőeszközöket használó gondozónk a gondozott ingatlanja előtt marad.

Elérhetőségek: Mellár-Damián Mónika részlegvezető: +3620/620-79-43; Csurelné Bagóczki Margit nyugdíjas klub vezetője: +3630/740-24-42; idősek napközi otthona: +3662/271-458 

V. Védőnői Szolgálat:

A védőnők részére a státuszvizsgálatokat és a családlátogatásokat felfüggesztem, kivétel a kötelezően előírt újszülött látogatás.
A védőnők indokolt esetben az Egészségházban (Tempfli tér 10.) elérhetőek, előzetes telefonos egyeztetés után.
Kérem a szülőket, hogy kizárólag telefonon és az e-mailben keressék a kollégákat. 

Elérhetőségek: 

Kothencz Ágnes védőnő: +3630/303-95-52; e-mail: vedono.deszk@gmail.com 

Halász-Kordik Adrienn védőnő: +3630/910-93-12 deszk.vedono2018@gmail.com .

VI. Háziorvosok, fogorvos:

Orvosi rendelésre kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban lehet érkezni. Rendelésre kérjük, csak a legszükségesebb esetben lépjenek be a váróba időpont egyeztetés nélkül! Előbbiek alól az akut, sürgős esetek kivételt képeznek. Az állandó gyógyszerek felíratása, beutalók kérése, betegszállítás és egyéb adminisztratív ügyintézés kizárólag telefonon történik. Gyógyszerfelíratás minden rendelési idő utolsó órájában kérhető. 

Táppénzes igazolásokat megjelenés nélkül is kiállítanak, telefonos egyeztetést követően. 

Fogászati rendelés kizárólag a sürgős esetek ellátására korlátozódik, melyek fogfájás, fogászati gyulladás, és ebből eredő duzzanat, baleseti fogsérülések. Korlátozzuk a betegváróban egyszerre jelen lévő páciensek számát. Kísérőket nem fogadnak, kivéve a kiskorú gyermek esetét, akit egy szülő kísérhet.  Nem fogadnak lázas, légúti tünetekkel rendelkező, továbbá külföldről hazaérkező betegeket.  

Sürgősségi alapellátás időpontjai:

kedden és csütörtökön  16.00-18.00 óráig

hétfőn, szerdán és pénteken 7.00-9.00 óráig

Tel. sz.: dr. Dancsik Zoltán fogorvos +3630/9981-421

VII. Játszóterek, sportpályák:

A játszótereken esetlegesen megjelenő nagyobb létszámú gyermek és felnőtt is fertőzés forrása lehet, emellett a köztéri játszóterek fertőtlenítése lehetetlen feladat. Az iskola- és óvodabezárás miatt ez gyakorlatilag kezelhetetlen veszélyforrás, így a járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt ezen létesítmények látogatása tilos! 

VIII. Vendéglátóhelyek, éttermek, büfék:

Az éttermek, büfék csak elvitelre, vagy házhozszállítással vállalhatnak heti menü, vagy „a la carte” ételkiszolgálást. A vendéglátóhelyek saját helyiségeiben a helyben történő ételfogyasztást a járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt megtiltom!

IX. Sportcsarnok, sportrendezvények, sportesemények:

IX.1., A járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt a sportcsarnokban rendezett foglalkozások, edzések, bajnokságok és rendezvények elmaradnak.

IX.2., A település területén megtiltok minden kül- és beltéri edzést és mérkőzést!  

X. Nem önkormányzati intézmények, szolgáltatások:

Tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány rendelete szerint jelentős szigorítások léptek életbe 2020. március 17. 0:00 órától. 

IX.1., A vendéglátóhelyek nyitvatartását korlátozták. Kizárólag reggel 6 óra és délután 3 óra között lehetnek nyitva, ezen időszakon túl csak az ott foglalkoztatottak, valamint az ételt elvitelre rendelők tartózkodhatnak ezekben a helységekben. 

Felhívom az üzlettulajdonosok figyelmét, hogy a közterületeken lévő teraszokon és kerthelyiségekben is tilos a meghatározott nyitvatartási időn túl vendégeknek tartózkodni! Ennek betartása az üzemeltető felelőssége!

IX.2.,  Az üzletek nyitvatartását korlátozták.Kizárólag reggel 6 óra és délután 3 óra között lehetnek nyitva. Kivételt képeznek a tilalom alól azélelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzletek, továbbá a  gyógyszertárak, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletek, az üzemanyag-töltőállomások és a dohányboltok.

XI. A településen élő 65 év feletti lakosaink:

Tisztelt Deszkiek, tisztelt 65. életévüket betöltött lakosaink! 

Arra kérek minden családot, hozzátartozót, hogy a 65. életévüket betöltött családtagjaikat kérjék meg, lehetőleg ne hagyják el otthonukat, kerüljék a személyes bevásárlásokat, és a minimálisra csökkentség a barátokkal, ismerősökkel, valamit a velük nem egy háztartásban élő családtagokkal való személyes találkozásokat! Az ő esetükben rejti magában a legnagyobb veszélyforrást az új koronavírussal történő megfertőződés.

Kérem, ne engedjék még az egészséges időseink számára sem a napi bevásárlásokat – tegyék meg helyettük ezt a családtagok! Ha tünetmentesek, és mégis ki kell mozdulniuk, úgy viseljenek maszkot, és minden olyan helyen, ahol többen vannak, tartsák be az 1-2 méteres távolságot egymástól a várakozás, sorban állás esetén.

XII. Önkéntesség, önszerveződés:

Arra kérek minden deszki lakost, hogy segítsen a fenti intézkedések betartatásában oly módon is, hogy amennyiben tünetmentesnek érzi magát, nincs láza, légzési panaszai sem neki, sem a családtagjainak, úgy a szomszédságában, környezetében élő idősek helyett vállalják fel a bevásárlást, a gyógyszerek kiváltását! Próbáljuk meg ezzel elérni, hogy a leginkább veszélyeztetett korosztályból a legkevesebben induljanak boltba, gyógyszertárba! Ez ne csak az ő érdekük, de a miénk is! 

Figyeljünk közben arra is, hogy a segítségnyújtás ne lehessen egyben a fertőzés forrása, ezért használjunk közben – védő kesztyűt, és akár sűrű szövésű textíliából otthon varrott maszkot – melyet naponta akár többször is fertőtlenítünk 90 fokos mosással! 

Örömmel fogadjunk azok jelentkezését, akik szívesen vállalnak ilyen önkéntességet, hogy a veszélyeztetett korúak estében fellépő igényeket ki tudjuk elégíteni – össze tudjuk hozni a segítségre szorulókat az önkéntesekkel! 

XIII. Általános tudnivalók

Tájékozatom a tisztelt Deszkieket, hogy önkormányzati dolgozóknak és az intézményeinkben dolgozóknak elrendeltem az ügyfélfogadás, a szolgáltatások felfüggesztésének ideje alatti teljes munkaidőben történő leltározásokat, karbantartásokat, takarítást és nagytakarításokat, valamint – amely munkakörökben ez megoldható – az otthoni munkavégzést (home office). 

Az intézményvezetőinkkel napi kapcsolatban vagyok, napi jelentésekkel követjük a közegészségügyi változásokat és szervezzük a védekezést. 

Deszk még mindig nem veszélyeztetett, nincs sem kimutatott vírusfertőzés, sem karanténba utalt lakos. A legfontosabb ma a megelőzés – hogy ez továbbra se változzon! Ez jelenleg azt a feladatot rója mindenkire az országban – így a településünkön is, hogy igyekezzen a lehető legkisebb személyes kontaktusokkal megszervezni a napi életét, és kerülje a közösségeket, a nagyobb társaságokat. 

Kérek mindenkit, hogy különös gonddal figyeljünk a bevásárláskor, a munkahelyen a folyamatos kézmosásra, az egymástól való 1-2 méteres távolság tartására, a kézfogások, ölelések elkerülésére, a lakótársainkkal, ismerőseinkkel és családtagjainkkal való kommunikáció során az egymáshoz túl közeli kontaktusok, érintések kerülésére, és amennyiben van, úgy – az akár sűrű szövésű textíliából házilag varrott – védőmaszkok viselésére, melyet naponta 90 fokos fertőtlenítő mosással tisztítsunk!

Ezekre azért van szükség, hogy a lehető legkevesebb esélyt adjuk a megfertőződésre, hiszen senki sem tudhatja, hogy milyen ismerősi, családi vonalon kerülhet kapcsolatba már megfertőzött személyekkel! Ez nem rajtunk múlik – nem a mi döntésünk – a felelősségteljes megelőzés és védekezés viszont igen! 

Felszólítok mindenkit, hogy a betegség gyanújának felmerülését követően sem az érintett, sem a családtagok ne érintkezzen szomszédokkal, más családtagokkal – valamint azonnal jelezzék a vélt, vagy valós tüneteket a háziorvosainknak:

Dr. Marusin Ildikó háziorvos: +3662/271-269; +3630/886-4577; 

+3630/362-9051;

Dr. Balla Beáta háziorvos: +3662/631-744;  +3670/341-2449

Amennyiben ők nem elérhetők, úgy kérem, az országosan ingyenesen hívható zöld számokon:

+3680/277 -455; +3680/277-456

vagy az én számomon jelentkezzenek!

Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy amennyiben tudomást szereznek a családjukban, vagy környezetükben vélt megbetegedésekről, illetve, ha segítségre van szükségük a munkavállalásukban, munkaviszonyukban, az életkörülményeikben, szociális helyzetükben az elviselhetőnél nagyobb terhekkel járó változások okán, vagy megválaszolatlan jogi kérdések, állásfoglalások esetén – keressenek bennünket bizalommal:

Király László  polgármester:                        +36/30-326-1731

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita  jegyző:   +3620/620-7920

Iványi Levente  közterület-felügyelő:        +3620/481-6275 

Felhívom a Deszki Lakosok figyelmét, hogy szabálysértést követ el, aki 

a) vendéglátó üzletben, 

b) üzletben, 

c) rendszeres zenés, táncos rendezvényen, 

d) a rendezvény helyszínén, valamint 

e) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben 

meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik.  Szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. 

A fenti előírások a Kormány általi magasabb, vagy alacsonyabb fokú védekezés elrendeléséig, vagy az esetleges helyi (deszki) járványügyi állapotok változásáig vannak érvényben.

Deszk, 2020. március 18.

Király László

polgármester 

Szólj hozzá

Megszakítás