Deszk Község Honlapja

Pénzügyi számviteli ügyintéző pályázat

20

nov 2017

0

Deszki Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Deszki Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Csoport

Pénzügyi számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6772 Deszk, Tempfli tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Ellátandó feladatok:

Államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodás könyvvezetési feladatok végrehajtása (közreműködés a költségvetés készítésében, házipénztár kezelése, munkaügyi feladatok, beszámoló készítésében, vagyongazdálkodási feladatokban) analitikák vezetése, kontírozás, főkönyvi könyvelés, kötelezettség vállalás vezetése, egyéb nyilvántartási feladatok elvégzése, bérjellegű kifizetések számfejtése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

29/2012. (III.07.) Korm.rend. 1. sz. melléklet 19. pont. II. besorolás pénzügyi és számviteli feladatkör.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Deszki Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskola/gimnázium, Pénzügyi, számviteli szakképesítés,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, közigazgatásban vagy önkormányzati gazdálkodásban szerzett szakmai tapasztalat. Munkaügyi szakképesítés,

Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. § 1. sz. mellékelet szerinti formában elkészített szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okirat másolata, nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről a páláyzattal kapcsolatosan, nyilatkozat hogy a pályázati anyag tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírásásban résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodor Mária nyújt, a 62/571-588 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Deszki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6772 Deszk, Tempfli tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1236/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi számviteli ügyintéző. [MB1]

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.deszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

[MB1]

Szólj hozzá

Megszakítás