Deszk Község Honlapja

Óvodapedagógus ÁLLÁSPÁLYÁZAT

18

jún 2023

0

DESZKI MÓRA FERENC CSICSERGŐ ÓVODA-BÖLCSŐDE
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

1 fő Óvodapedagógus
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az óvodapedagógus munkaideje heti 40 óra, melyből kötött munkaidejét (heti 32 óra) a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.

Feladatok ellátáshoz elvárt kompetenciák: A korszerű óvodai nevelés elméleti és gyakorlati ismerete, magas szintű módszertani tudás; Jó kommunikációs készség, empátia, szakmai felkészültség; Csapatmunkában való együttműködési készség, rugalmasság, pontosság, segítőkészség.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Deszk

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény, juttatások:1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján. További benyújtandó iratok:Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a Gyvt. 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

Benyújtás módja: Kizárólag postán az óvoda címére (6772 Deszk Móra F.u.2.), borítékon feltüntetve: „D1/5415-1/2023 Óvodapedagógus”

További információ: Ternainé Fodor Marianna vezető(0670/211-1709)

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi

szakképzettség , Óvodapedagógusok képzése, Főiskola, Óvodapedagógus

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.30. 23:59

A pályázat elbírálásának módja: A feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat elbírálásáról az intézményvezető és a fenntartó közösen dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.10. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.deszk.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.06.18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Szólj hozzá

Megszakítás