Deszk Község Honlapja

Ösztöndíj-pályázat középiskolai tanulók számára

09

ápr 2014

0

A Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány pályázatot hirdet ösztöndíjra a 2014/2015-ös tanév első félévében a közoktatásban tanuló középiskolások részére. Az alapítvány a pályázatot félévente írja ki. Egy tanuló két félévre (kétszer 5 hónapra) nyerheti el az ösztöndíjat, ha a pályázati feltételeknek megfelel. Az ösztöndíj összege 5000 /ötezer/ Ft/hó. Az első félévre rendelkezésre álló keretösszeg egyszázezer Ft, tehát 4 tanuló pályázatát fogadhatjuk el.

 

Pályázhatnak azok a középiskolai tanulók, akik

–        A többször módosított 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról, 4. fejezetének 20. §-ában meghatározott körbe tartoznak,

–        tanulmányi eredményük átlaga 4 egész fölött van (az átlagszámításnál minden tantárgyra kapott jegy számít- kivéve magatartás és szorgalom jegyeket),

–        az előző eredményéhez képest 0,5-nél többet nem rontott,

–        előnyt élvezhetnek azok a tanulók, akik korábban a deszki Zoltánfy Általános Iskola tanulói voltak,

–        állandó deszki lakosok.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

–  adatlapot,/adatlap letölthető interneten a község honlapján/

–        bizonyítványt, törzslapot, vagy ellenőrzőt az iskola által hitelesítve,

–        sport-, művészeti vagy közösségi munkáról hivatalos ajánlólevet,

–        versenyeredményekről hitelesített másolatot.

–        Önéletrajz – max.: 1 oldal

 

A pályázat kiírásának módja:

 

–        megjelenik a Deszki Hírnök-ben,

–        az Interneten a község honlapján,

–        a községi hirdetőtáblákon.

az alapítvány honlapján/ deszkkozoktatasaert.hu/

A pályázat beadásának módja:

 

–        egy példány írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként a következő címre:  Szeged Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye, Zoltánfy István Iskola, 6772 Deszk,  Móra F. u. 2.

 

 

A pályázat beadásának határideje: 2014. június 30.  ( postai feladás dátuma)

 

A pályázat elnyerőivel írásbeli szerződést kötünk. Ha a nyertes pályázónak valamilyen oknál fogva tanulói jogviszonya megszűnik, köteles erről értesíteni a kuratóriumot, s ezzel az ösztöndíj folyósítása is megszűnik.

 

Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriuma

2014-15tanev Kozepisk[1] Gimnazium Adatlap (47.0 KiB, 305 letöltés)

Szólj hozzá

Megszakítás