Deszk Község Honlapja

MEGHÍVÓ Testületi ülésre: 2024. január 30-án (kedd) 16.30

26

jan 2024

0

MEGHÍVÓ

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. január 30-án (kedd) 16.30-órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Deszki Polgármesteri Hivatal Macskássy Izolda Terme (Deszk, Tempfli tér 7.)

NAPIREND:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról
  Előadó: Király László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
  Előadó: Király László polgármester
 3. Társadalmi szervezetek tájékoztatója a 2023. évben végzett munkáról, beszámoló a 2024. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról
  Előadó: Király László polgármester
 4. Beszámoló Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány 2023. évi munkájáról
  Előadó: Király László polgármester
 5. Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról
  Előadó: Király László polgármester
 6. Deszk Bűnmegelőzési Koncepciójának elfogadása
  Előadó: Király László polgármester
 7. A települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Király László polgármester
 8. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 23/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Király László polgármester
 9. Beszámoló a Deszki Polgármesteri Hivatal 2023. évi munkájáról
  Előadó: Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita jegyző
 10. Dr. Marusin Ildikó háziorvos kérelmének megtárgyalása
  Előadó: Király László polgármester
 11. A „TOP- Plusz 3.1.3-23-CS1 – „Helyi Humán fejlesztések” c. felhívásra benyújtandó pályázat előkészítési tevékenysége
  Előadó: Király László polgármester
 12. Pályázat benyújtás a Településfásítási Program 2024 pályázati felhívás keretében
  Előadó: Király László polgármester

Deszk, 2024. január 22.

Tisztelettel:

Király László
polgármester

Szólj hozzá

Megszakítás