Deszk Község Honlapja

MEGHÍVÓ Testületi ülésre: 2024. február 27-én (kedd) 16.30

23

feb 2024

0

MEGHÍVÓ

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. február 27-én (kedd) 16.30-órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Deszki Polgármesteri Hivatal Macskássy Izolda Terme (Deszk, Tempfli tér 7.) 

NAPIREND:

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról

Előadó: Király László polgármester

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Király László polgármester

3. Deszk Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Király László polgármester

4. A felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Előadó: Király László polgármester

5. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Király László polgármester

6. Átfogó értékelés az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi tevékenységéről és a 2024. évi tervekről

Előadó: Király László polgármester

7. A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi munkatervének, beiskolázási tervének és szolgáltatási tervének elfogadása, valamint a 2023. évi munkáról készített beszámoló értékelése

Előadó: Király László polgármester

8. Megállapodás a mezei őrszolgálat ellátására

Előadó: Király László polgármester

9. A polgármester szabadság-ütemezésének elfogadása

Előadó: Király László polgármester

10. Döntés a polgármester cafeteria juttatásával kapcsolatban

Előadó: Király László polgármester

11. Fenntartói döntés a Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda-Bölcsőde vonatkozásában

Előadó: Király László polgármester

12. A Tiszavirág Néptáncegyesület beszámolója a 2023. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról

Előadó: Király László polgármester

13. Egyetértési jog gyakorlása vezetői kinevezéssel kapcsolatban

Előadó: Király László polgármester

14. Ingatlanok belterületbe vonása

Előadó: Király László polgármester

15. Döntés Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.8.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról

Előadó: Király László polgármester

Zárt ülés

1. Tájékoztató az önkormányzati lakások bérleti díjának és közüzemi számláinak fizetési tapasztalatairól, és az épület állagának ismertetése

Előadó: Király László polgármester

 Deszk, 2024. február 20.                           

  Tisztelettel:

Király László
polgármester

Szólj hozzá

Megszakítás