Deszk Község Honlapja

Meghívó Testületi ülésre – 2016. június 28.

23

jún 2016

0

MEGHÍVÓ

 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 28-án (kedd) 17.00-órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Deszki Polgármesteri Hivatal Macskássy Izolda Terme
(Deszk, Tempfli tér 7.)

 

NAPIREND:

 

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról

Előadó: Király László polgármester

 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Király László polgármester

 1. Tájékoztató az SZKTT Közoktatási intézménye Móra Ferenc Csicsergő Óvoda 2015/16. évi szakmai munkájáról és a 2016/17. évi tervekről

Előadó: Király László polgármester

 1. A kéményseprő ipari közszolgáltatásról szóló 28/2013. (XII. 09.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Előadó: Király László polgármester

 1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2013. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Király László polgármester

 1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 32/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítása és Közszolgáltatási szerződés módosítása

Előadó: Király László polgármester

 1. Deszk közbiztonsági és bűnmegelőzési programjának elfogadása

Előadó: Király László polgármester

 1. Tisza-Maros Szög Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megszüntetése

Előadó: Király László polgármester

 1. SZKTT Társulási Megállapodás módosításának elfogadása

Előadó: Király László polgármester

 1. Közhasznúsági szerződés módosítása

Előadó: Király László polgármester

 1. Feladatellátási szerződés módosítása

Előadó: Király László polgármester

 1. „I. Világháborús emlékmű felújítása Deszken 2016.” című pályázat benyújtása

Előadó: Király László polgármester

 1. Felújítási munkálatok a Deszki Faluházban

Előadó: Király László polgármester

 1. „Maros Ponty” Horgászegyesület kérelmének megtárgyalása

Előadó: Király László polgármester

 1. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása

Előadó: Király László polgármester

 1. Egyebek

Előadó: Király László polgármester

 

Deszk, 2016. június 22.                             Tisztelettel:

Király László

                                                                                                           polgármester

Szólj hozzá

Megszakítás