Deszk Község Honlapja

Meghívó Testületi ülésre – 2015. szeptember 15.

15

Sze 2015

0

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 15-én (kedd) 17.00-órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Deszki Polgármesteri Hivatal Macskássy Izolda Terme
(Deszk, Tempfli tér 7.)

 

NAPIREND:

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról

Előadó: Király László polgármester

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Király László polgármester

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz való csatlakozás

Előadó: Király László polgármester

4. Döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges kölcsönszerződés módosításáról a kezességvállalás megtételéről

Előadó: Király László polgármester

5. Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat előrehaladásáról, a pályázat többlet önerejének mértékéről, döntés a pályázati többlet önerő Deszkre eső részének biztosításától

Előadó: Király László polgármester

6. Döntés a Deszki újrahasználati központ tervezési feladatait ellátó szolgáltató cég kiválasztásáról

Előadó: Király László polgármester

7. A Deszki Kft. folyószámla-hitelének meghosszabbítása

Előadó: Király László polgármester

8. Zoltánfy Iskola felújítási munkálatai

Előadó: Király László polgármester

9. Deszki Értéktárba érkezett javaslatok elbírálása

Előadó: Király László polgármester

10. Utcanév módosítás elfogadása

Előadó: Király László polgármester

11. Deszki Polgármesteri Hivatal információbiztonsági dokumentumainak jóváhagyása

Előadó: Király László polgármester

12. Deszk Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Előadó: Király László polgármester

13. Vállalkozási szerződés jóváhagyása

Előadó: Király László polgármester

14. Tisza-Maros Szög Szúnyoggyérítési Önkormányzati Társulás megszüntetésének elfogadása

Előadó: Király László polgármester

15. Konica Minolta Kft. szerződés módosításának elfogadása

Előadó: Király László polgármester

16. Köztemetési szolgáltatási díjak felülvizsgálata

Előadó: Király László polgármester

17. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása

Előadó: Király László polgármester

18. A Zoltánfy Iskola támogatási kérelmének elbírálása

Előadó: Király László polgármester

19. A Fehér CsaNa Bt. kérelmének elbírálása

Előadó: Király László polgármester

20. Zárt ülés

 

Deszk, 2015. szeptember 11.                             Tisztelettel:

 

 

Király László

                                                                                                             polgármester

Szólj hozzá

Megszakítás