Deszk Község Honlapja

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választása

19

Sze 2019

0

Tisztelt Választópolgárok! 

A 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: 

Választási bizottságok
A szavazatszámláló bizottságok (SZSZB) tagjai még az országgyűlési képviselő-választások előtt megválasztásra kerültek. A helyi választási bizottság (HVB) három tagját és legalább két póttagot a képviselő-testület 2019. augusztus 13-án megválasztotta. 

Tagjai: Pitiné Széll Katalin elnök

Török Ferencné elnök-helyettes

Révész István tag

Kószó Aranka póttag

Szarvas Illés póttag
A HVB címe: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.

A választási bizottság (HVB és SZSZB) megbízott tagját legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási irodánál.

Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. Amennyiben valaki nem kapta meg az értesítőt, vagy elveszti azt, a Polgármesteri Hivatalban található Helyi Választási Irodától (továbbiakban: HVI) igényelhet értesítőt. A névjegyzék a polgármesteri hivatalban tekinthető meg.

Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a HVI-hez.
Az átjelentkező állampolgár levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig, míg a személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
A fentiek értelmében tehát csak az jelentkezhet át a választás napjára, aki tartózkodási helyet létesített a fenti időbeli korlátok figyelembevételével. Szavazni csak a tartózkodási helye szerinti képviselő- és polgármesterjelöltekre lehet, tehát nem érvényesül az országgyűlési választásokon alkalmazott szabály, miszerint az átjelentkező polgár a bejelentett (hétköznapi értelemben: állandó) lakóhelye szerinti választókerületi képviselőjelöltre szavaz.

Mozgóurna
Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága (illetve fogva tartása) miatt gátolt választópolgár nyújthat be.
A mozgóurna iránti kérelem:
1. a valasztas.hu honlapon
– ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2019.10.09-én 16.00 óráig nyújtható be,
– ügyfélkapus azonosítással: 2019.10.13-án 12.00 óráig nyújtható be.
2. személyesen
– 2019.10.11-én 16.00 óráig nyújtható be.
3. postán vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező Kézbesítővel (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
– 2019.10.09-én 16.00 óráig kell megérkeznie.
4. írásbeli meghatalmazással rendelkező Meghatalmazott útján történő igénylés
– 2019.10.13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
5. postán vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező Kézbesítővel (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
– 2019.10.13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

Jelöltek

Deszk településen az alábbi jelölteket, az alábbi sorrendben (sorsolást követően) vette nyilvántartásba a HVB.

Polgármester jelölt: Király László független

Egyéni önkormányzati képviselő-jelöltek:

 1. Buzdorján Gábor független
 2. Sztán László független
 3. Brczán Krisztifor független
 4. Sillóné Varga Anikó független
 5. Evele Tibor FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt
 6. Márton László FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt
 7. Schultz Józsefné független
 8. Györgyey János független
 9. Karácsonyiné Fehérvári Szilvia Nóra független

Szerb nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltek:

 1. Gyukinné Brczán Szpomenka KRUG Művészeti Egyesület
 2. Jancsikin Milán KRUG Művészeti Egyesület
 3. Rádity Milenkó SRPSKI Forum Egyesület
 4. Brczán Krisztifor KRUG Művészeti Egyesület
 5. Adamov Csedomír KRUG Művészeti Egyesület


A választási kampány
A kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.
A szavazóhelyiségben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben, a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2019. október 13-án nem folytatható. Ezen a területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon sem folytatható kampánytevékenység. 2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható. 2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van 2019. október 13-án nem léphet be. 

Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2019. október 13-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.

Szavazás
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Ahhoz, hogy leadhassa szavazatát, szükséges a személyazonosságot és a lakcímet igazoló érvényes igazolványok megléte.
A választáson a személyazonosságát és a lakcímét a következő érvényes igazolványok bemutatásával tudja igazolni:
• érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és érvényes útlevéllel, vagy
• érvényes lakcímigazolvánnyal és 2001. január 1-jét követően kiállított kártya formátumú érvényes vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal)
• érvényes lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal.

Tisztelettel kérjük a választópolgárokat, hogy ellenőrizzék okmányaik érvényességét, mivel a lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak.

Önök 3 szavazólapot fognak kapni:
• Polgármester megválasztására szolgáló szavazólap
• A képviselők megválasztására szolgáló szavazólap
• A megyei közgyűlés tagjainak megválasztására szolgáló megyei listák felsorolását tartalmazó szavazólap

Deszken a képviselő-testület a választási eljárásról szóló törvény rendelkezése értelmében – lakosságszámunk alapján – 6 tagú, tehát érvényesen szavazni maximum 6 jelölt neve melletti körbe elhelyezett két egymást metsző vonallal lehet. Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. Érvényesen szavazni csak egy listára lehet.

Fontos:
Deszk településen szerb nemzetiségi önkormányzati képviselő választás is lesz. Azon választópolgárok, akik 2019. szeptember 27. napjáig kérték felvételüket a szerb nemzetiségi névjegyzékbe szavazhatnak a szerb nemzetiségi képviselő jelöltre. Változás a korábbi választásokhoz képest, hogy nem lesz külön nemzetiségi szavazókör, a saját szavazókörében adhatja le voksát a nemzetiségi jelöltekre a szerb nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár. A megválasztható szerb nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 3 fő. A nemzetiségi szavazólapok és borítékok zöld színűek lesznek, a szavazást követően a borítékokat a választópolgárnak le kell zárnia és az urnába kell helyeznie. A lezárás hiánya érvénytelenségi ok, mivel ezen szavazatok a HVB székhelyére lesznek beszállítva és a HVB által lesznek megszámolva.

Szavazókörök: 

 1. sz. Deszki Művelődési Ház és Könyvtár (Tempfli tér 8.)
 2. sz. Új Iskola (Móra u. 2.)
 3. sz. Régi Iskola (Tempfli tér 1.)
 4. sz. Öregek Napközi Otthona (Széchenyi I. u. 31.), amelyek a szavazás napján akadálymentesítettek.

Felhívnám az érintettek figyelmét, hogy az alábbi utcák tekintetében változás következett be a szavazókörökben:

 • a József Attila és Szegfű utcában lakó választópolgárok 01. szavazókör helyett a 02. sz. szavazókörben, tehát az Új Iskolában szavazhatnak.
 • a Fenyő utcában lakó választópolgárok a 01. szavazókör helyett a 03. szavazókörben, tehát a Régi Iskolában szavazhatnak. 

A fenti változtatást a település növekvő lélekszáma és az ebből kifolyólag a szavazókörökben szereplő választópolgárok létszáma közötti aránytalanság megszüntetése indokolta.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita

jegyző/HVI vezető

Szólj hozzá

Megszakítás