Deszk Község Honlapja

Deszk- A Helyi Klímastratégia tükrében

16

Sze 2021

0

Mottó: „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”

(David Brower környezetvédelmi aktivista)

A környezetszennyezés és a globális felmelegedés problémája a mindennapjaink részévé vált. Az aszály, az ismétlődő jégverések, az erdőtüzek, a környezetünkből eltűnő számunkra kedves fajok, ezzel egyidőben egzotikus fajok megjelenése kézzelfoghatóvá tették a „klímaszkeptikusok” számára is, hogy bajban van a Föld, így az emberiség is. A Kárpát-medence kiváló adottságai ellenére a klímaváltozás szempontjából az egyik legsebezhetőbb területe Európának, az Alföld nagy kiterjedésű síkságai pedig a legveszélyeztetettebb vidéke országunknak. Kötelessége a településeknek, hogy lehetőségeikhez mérten próbáljanak megoldást találni klímaváltozás okozta problémák megoldására, illetve helyi szinten olyan megoldásokat keresni, erősíteni, melyek a prevenció eszközeivel nyújthatnak segítséget. 

A helyi klímastratégia a település sajátosságait – földrajzi fekvés, agrárgazdálkodás, ipar, közlekedés, stb.- figyelembe véve egy komplex rendszerben vizsgálja az elérendő célokat és a hozzájuk vezető lehetséges beavatkozásokat. Tehát a helyi klímastratégia kidolgozása szerves folytatása az eddigi, alapvetően a környezet megóvásával és fejlesztésével foglalkozó programoknak. Azzal mutatnak túl az eddigi konkrét terveken és cselekvéseken, hogy egy komplex rendszerben vizsgálják az elérendő célokat és a hozzájuk vezető lehetséges beavatkozásokat. A klímastratégia alapvetően a 2020-2035 közötti időszakra vonatkozik, de akár 2050-ig is kitekintést hordoz. Az ezen időszakban tervezett megvalósítások hatása pedig alapvetően határozza meg az azt követő időszak további teendőit. 

A hosszú hónapok óta tartó tervezési és kutatási folyamatok eredményeként településünk vonatkozásában az alábbi célok kerültek megfogalmazásra a Helyi Klímastratégiában:

  1. üvegházhatású gáz kibocsátása 2035-re (számított értéken) 12,8%-kal mérséklődjön 2020. évhez képest
  2. Az időjárási változékonyság fokozódásából származó belvízveszély és vegetáció pusztulás mérséklése, illetve az új gyomfélék és invazív fajok, valamint kórokozók megjelenések visszaszorítása
  3. A település mezőgazdasági művelés alatt álló területein fellépő szélsőséges időjárási jelenségek és humán behatások okozta talajerózió megelőzése időszakos- és tendenciaszerűvízhiány mértékének csökkentése
  4. A szélsőséges időjárási viszonyok, hőhullámok kapcsán kialakuló települési hőszigetek, extrém hőmérsékletű helyszínek előfordulásának mérséklése, viharkárok előfordulásának enyhítése
  5. A lakosság környezettudatosságának és klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek széleskörű bővítése, külön figyelmet fordítva az energia- és víztakarékos életmód, valamint a tudatos hulladékkezelés népszerűsítésére
  6. A hatékony klímavédelmi fellépés érdekében együttműködési felületeket biztosítani a helyi lakosság és a település gazdasági szereplőinek bevonásával
  7. „Termelj otthon, fogyassz helyit!” fenntarthatósági elv terjesztése

A Helyi Klímavédelmi Stratégiában megfogalmazott aktuális helyzetértékelés, valamint megvalósítási javaslatok lehetőséget adhatnak arra, hogy a fenti célok megvalósításával lakóhelyünkön mérsékeljük a negatív környezeti hatásokat, tegyünk azért, hogy unokáink is a jelenlegi településképpel, környezeti viszonyokkal találkozhassanak. A megvalósítás sikeressége anyagi erőforrást, szervezettséget, összefogást, az egyén részéről pedig rugalmasságot, egyfajta érzékenységet feltételez, akár a megszokott komfortzónából való kilépéssel is.

Településünk Helyi Klímastratégia tervezete a www. deszk.hu/felmeres/ oldalon megtalálható.

Jelen cikk a KEHOP-1.2.1-18-2018-00042 Helyi Klímastratégia kidolgozása és szemléletformálás Deszken című pályázat keretében készült.

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
klímareferens

Szólj hozzá

Megszakítás