Deszk Község Honlapja

Bérlakás pályázat

15

okt 2020

0

Pályázati Felhívás

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Deszk, Semmelweis u. 12/a szám alatti bérházban megüresedett 1 db költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására

  • 1 db 77 m2-es első emeleti 2,5 szobás

Pályázatok benyújtási határideje: 2020. november 6.

Elbírálási határidő: 2020. november 12.

1. A pályázaton részt vehetnek:

  • a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár, valamint a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
  • pályázó vagy a vele együttköltöző házastársának, közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében, nincs másik beköltözhető lakása.
  • pályázónak az adott lakás pályázati kiírásának időpontjában Deszk Község Önkormányzata felé lakbér vagy bármely más jogcímen hátraléka, tartozása nem áll fenn,
  • pályázó és a vele együtt költöző családtagjai havi átlagos nettó összjövedelemének 33%-a fedezi a megpályázott lakás havi lakbérét
  • 77 m2 alapterületű lakás esetén 150.000.- Ft összegű óvadék megfizetése

77 m2 alapterület, 

komfortfokozata: összkomfortos

bérbeadás jogcíme: költségalapú

lakbér 61.600,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint, valamint + 4000 Ft/hó külön szolgáltatási díj

2. A pályázatokat Deszk Község Polgármesteréhez (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) postai úton (ajánlva) kell benyújtani 2020. november 6-iga Polgármesteri Hivatalban beszerezhető, illetve a www.deszk.hu internetes oldalon letölthető pályázati adatlap kitöltésével, melyen a telefonos elérhetőséget is kérnénk megadni!

Érdeklődni: 62/571-585-ös telefonszámon

Szólj hozzá

Megszakítás