Deszk Község Honlapja

Bérlakás pályázat

15

jún 2016

0

Pályázati Felhívás

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Deszk, Semmelweis u. 12/a szám alatti bérházban megüresedett 1 db 57 m2-es tetőtéri 1,5 szobás költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására.

 

Pályázat benyújtási határidő: 2016. július 11.

Elbírálási határidő: 2016. július 14.

 

  1. A pályázaton részt vehetnek:
  • a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár, valamint a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
  • pályázó vagy a vele együttköltöző házastársának, közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében, nincs másik beköltözhető lakása.
  • pályázónak az adott lakás pályázati kiírásának időpontjában Deszk Község Önkormányzata felé lakbér vagy bármely más jogcímen hátraléka, tartozása nem áll fenn,
  • pályázó és a vele együtt költöző családtagjai havi átlagos nettó összjövedelemének 33%-a fedezi a megpályázott lakás havi lakbérét
  • 57 m2 alapterületű lakás esetén 120.000.- Ft összegű óvadék megfizetése

 

57 m2 alapterület,

komfortfokozata: összkomfortos

bérbeadás jogcíme: költségalapú

lakbér 39.900,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint, valamint + 4000 Ft/hó külön szolgáltatási díj

 

  1. A pályázatokat Deszk Község Polgármesteréhez (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) postai úton (ajánlva) kell benyújtani 2016. július 11-ig a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.

 

Érdeklődni: 62/571-585-ös telefonszámon

Szólj hozzá

Megszakítás