Deszk Község Honlapja

Testületi ülés 2014. november 25.

22

nov 2014

0

MEGHÍVÓ

 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 25-én (kedd) 16.00-órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Deszki Közös Önkormányzati Hivatal Macskássy Izolda Terme (Deszk, Tempfli tér 7.)

 

NAPIREND:

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról

Előadó: Király László polgármester

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Király László polgármester

3 .Tájékoztató a község közrendjének, közbiztonságának helyzetéről

Előadó: Király László polgármeste

4. Igazgatói tájékoztató szülői beadványról

Előadó: Király László polgármester

5. Javaslat a 2015. évi belső ellenőrzési terv megállapítására, jóváhagyására

Előadó: Király László polgármester

6 .Deszk Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011 (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Király László polgármester

7. Deszk Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 24.) Ör. módosítása

Előadó: Király László polgármester

8 .A helyi adórendeletek felülvizsgálata

Előadó: Király László polgármester

9. Temetkezési szolgáltatási díjak felülvizsgálata

Előadó: Király László polgármester

10. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díjainak felülvizsgálata

Előadó: Király László polgármester

11  A sportcsarnok bérleti díjának a felülvizsgálata

Elő.adó: Király László polgármester

12. Szerb nemzetiségi önkormányzat és a Helyi Önkormányzat közötti megállapodás elfogadása

Előadó: Király László polgármester

13. A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Király László polgármester

14. A Deszki Település-üzemeltetési Nonprofit Kft. támogatási kérelmének elfogadása

Előadó: Király László polgármester

15. Az SZKTT Fogyatékosok Nappali Intézmény támogatási kérelmének elfogadása

Előadó: Király László polgármester

16. Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Előadó: Király László polgármester

17. Vállalkozási szerződés megkötése a Probart Kft-vel

Előadó: Király László polgármester

18. Majakovszkij utca lakóinak beadványa

Előadó: Király László polgármester

19. Egyebek

 

Zárt ülés

 

Deszk, 2014. november 21

Tisztelettel:

                 Király László sk.

                                                                                                                  polgármester

Szólj hozzá

Megszakítás