Deszk Község Honlapja

Testületi ülés 2014. március 24-én (hétfő) 16.00

21

Már 2014

0

MEGHÍVÓ

 

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24-én (hétfő) 16.00-órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Deszk Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Macskássy Izolda Terme
(Deszk, Tempfli tér 7.)

NAPIREND:

1. Munkaterv módosítás

Előadó: Király László polgármester

2. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról

Előadó: Király László polgármester

3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Király László polgármester

4. Deszk Község Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előadó: Király László polgármester

5. A „Majális” rendezvény előkészítése

Előadó: Király László polgármester

6. Deszk Község Önkormányzat közterület használatáról és a közterület-használati díjáról szóló rendelet módosításának elfogadása

Előadó: Király László polgármester

7. Településrendezési Tervmódosításhoz beérkezett Főépítészi vélemény elfogadása és HÉSZ módosítás elfogadása

Előadó: Király László polgármester

8. Településtisztasági Kft. kérelmének elfogadása

Előadó: Király László polgármester

9. SZKKT Móra Ferenc Csicsergő Óvoda kérelmének elfogadása

Előadó: Király László polgármester

10.  Deszki Sport Club kérelmének elfogadása

Előadó: Király László polgármester

11. Zoltánfy emlékérem-tervpályázatok elbírálása

Előadó: Király László polgármester

12. Egyebek

Előadó: Király László polgármester

13. Zárt ülés

 

 

Deszk, 2014. március 21.

Tisztelettel:

Király László sk.
polgármester

Szólj hozzá

Megszakítás