Deszk Község Honlapja

Településrendezési terv módosítása 2022. október

20

okt 2022

0

DESZK Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 

DESZK KÖZSÉG Településrendezési Eszközeinek módosítása elkészült.

A módosított településrendezési eszközök jelen felhívás mellékletében elérhetőek.

A 2022. október 14. napjától hatályos Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelet  módosításáról szóló 30/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet és mellékletei az alábbi linken érhető el: https://or.njt.hu/eli/v01/726533/r/2022/30/alaprendelet

Király László 
polgármester

DESZK, 2022. október hó

/A felhívás a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése szerint és DESZK Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján jelenik meg./

DESZK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ

A Képviselő-testület által megalkotott, a Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelet (Új HÉSZ) a jogszabályi előírásokra tekintettel 2022. január 07. napján lépett hatályba. Az Új HÉSZ, valamint a településszerkezeti terv gyakorlati alkalmazása során megállapítást nyert, hogy szükséges egyes előírásokat pontosítani, valamint kiegészíteni, melyről a Képviselő-testület az 53/2022. (IV.12.) sz. önkormányzati határozatában döntött.

A településrendezési eszközök módosítására az Önkormányzat a B&B ’99 Szolgáltató Bt.-vel (tervező: Bartók Erika) településrendezési szerződést kötött.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XII.8.) Kormányrendelet 32. § (4) bekezdése alapján a módosítás egyszerűsített eljárás szerinti lebonyolítására került sor.

A Képviselő-testület a 91/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozatban településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó környezetvizsgálati egyeztetés során beérkezett vélemények lezárásáról, a környezeti vizsgálat nem szükségességéről, a 92/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozatban pedig kapcsolódó egyeztetés lezárásáról döntött. 

Ezt követően a polgármester a Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése szerinti végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezte a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészéhez benyújtott kérelemmel.

Az Állami Főépítész a CS/B01/6538-4/2022. ikt. számú levelében megküldte az Önkormányzat részére a záró szakmai véleményét, melyben tájékoztatta a polgármestert arról, hogy a településrendezési eszközök módosításának dokumentációjának jóváhagyása jogszerűen megtehető.

Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 111/2022. (IX.29.) önkormányzati határozatában a Településszerkezeti Tervének módosításáról döntött. Ezt követően a Képviselő-testület megalkotta a Deszk Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2022. (IX.29.) önkormányzati rendeletet.

A Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a településrendezési eszköz legkorábban egyszerűsített eljárás esetén a településrendezési eszköz elfogadásától számított 15. napon léphet hatályba. Erre tekintettel a településrendezési eszközök hatályba lépésének napja: 2022. október 14.

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita
jegyző

Szólj hozzá

Megszakítás