Deszk Község Honlapja

„TELE VAGYOK ENERGIÁVAL” elnevezésű interaktív játékos óvodás vetélkedő

08

dec 2021

0

Óvodánk is bekapcsolódott a KEHOP-5.4.1-16-2016-00822 azonosítószámú, „Szemléletformálási programok Deszken” elnevezésű projekt keretében zajló Energiahét eseményeihez és 2021. november 29-én ökotudatos sportnapot szerveztünk a gyerekek számára a Deszki Sportcentrumban. A „Tele vagyok energiával” elnevezésű program óvodánk  komplex környezettudatos-szemléletformáló tevékenységrendszerét nagyszerűen támogatta.  A program délelőtt zajlott 50 óvodásunk (4 – 7 éves korúak) részvételével az óvodai dolgozók által készített Ökojátszótéren. A gyerekek kipróbálhatták ügyességüket és saját élményű tapasztalást szereztek az újrahasznosított eszközök felhasználásával készült izgalmas mozgásos játékok, kihívások során. 

A fenntarthatóságra, a természet- és környezetvédelemre és az egészséges életmódra nevelés kiemelt pedagógiai feladatunk. A program elemei a környezettudatos magatartás megalapozását célozták az egészséges életmódra nevelés, a mozgás megszerettetése mellett.   

Fontos a gyermekek egyéni élményeire, tapasztalataira való építés és olyan jellegű élményszerzés biztosítása, mely lehetővé teszi a szűkebb és távolabbi környezetükben végbemenő folyamatok megláttatását, azokban való tevékeny részvételüket.

Szelektív hulladékgyűjtő edényekbe gyűjtötték össze a gyerekek a használt anyagokat, eszközöket. Megkülönböztették ezáltal az anyagokat: a papírt, a műanyagot, és az üveget. 

Délután egy alkotóházban volt lehetősége az óvodásoknak élményeiket kifejezni ábrázoló tevékenységek során. 

A gyerekek lerajzolták, melyik játék tetszett nekik az Ökojátszótéren, valamint a hétköznapikban végzett környezetvédő tevékenységüket jelenítették meg. Az energiatakarékosságról is több alkotás szólt. Megrajzolták így például a jövő házait, melyek teteje zöld növényekkel beültetett, valamint a zöld energiaforrásokat, az energiatermelő vízi,- zél,- erőműveket. 

Az alkotásokból Terasz-kiállítást szerveztünk a csoportszobák ablakait, ajtajait használva. A kiállítás megtekintésére szeretettel meghívtuk a szülőket, hogy ily módon is váljanak részesévé szemléletformáló programunknak. 

Olyan nagy sikerű volt ez a járványos helyzetben is működő forma, hogy elhatároztuk, többször is használni fogjuk a későbbiek során a szülők tájékoztatására. 

Összegzés

A környezettudatos magatartás megalapozása a tervszerű, tudatos pedagógiai célú kezdeményezéseken túl átfogja az egész óvodai életet. Benne van a spontán játékban, az önkiszolgáló tevékenységben, az udvari élet pillanataiban, a beszélgetésekben, megfigyelő sétákban, kirándulásokban. A környezet megismerését, védelmét, környezettudatos magatartás elsajátítását szolgáló játékok szervezése eddig is kiemelt feladat volt számunkra. 

A gyerekeket meg tudtuk jutalmazni gyümölcslével, müzliszelettel. A jó sportolókat pedig sportszelet várta.

A „Tele vagyok energiával” program sikerén felbuzdulva tervezzük, hogy hagyományt teremtve beépítjük óvodai életünkbe, melyek szebbé, gazdagabbá teszik a gyermekek életét.

Köszönjük a fenntartó önkormányzat pályázati támogatását.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap

Szólj hozzá

Megszakítás