Deszk Község Honlapja

Tájékoztató téli rezsicsökkentés ügyében

15

aug 2018

0

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is egyszeri, természetbeni támogatásban részesülnek.

 

Az Önkormányzatok feladata az érintett háztartások összesítése és az adatok megküldése a Belügyminisztériumnak.

 

Az igénybejelentés során:

  • háztartásnak minősül az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége,
  • az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható,
  • a bejelentőnek az igénybejelentés során tudomásul kell vennie, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi azt, hogy az igénybejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült,
  • a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket,
  • a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre,
  • az igénybejelentés határideje: 2018. október 15., amely határidő elmulasztása jogvesztő.

 

Az igénybejelentő formanyomtatvány a Deszki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában (1. szoba) beszerezhető, ill. ugyanott leadható. Továbbá letölthető az önkormányzat www.deszk.hu weboldaláról is.

Letölthető Igénybejelentő nyilatkozat

 

Altmayerné dr. Kocsis Anita

                                                                               jegyző

Szólj hozzá

Megszakítás