Deszk Község Honlapja

Tájékoztató a helyi választásról

09

okt 2014

0

Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2014. október 12. napjára (vasárnap) tűzte ki. A szavazás reggel 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A fennálló jogszabályi rendelkezések alapján a deszki választópolgár alapesetben három szavazólapot kap:
– megválaszthatja a település polgármesterét – a szavazólapon lévők közül 1 jelöltre adhatja le szavazatát,
– megválaszthatja a település önkormányzatának képviselő-testületét, a település lakosságszámától függően akár több jelöltre is leadhatja szavazatát. Deszken a képviselő-testület létszáma 6 fő, a szavazólapon a választópolgár tehát 1, 2, 3, 4, 5 vagy 6 jelöltre adhatja szavazatát a felsoroltak közül. (Fontos: amennyiben a választó hatnál több jelöltre szavaz, a szavazólapja érvénytelen lesz!)
– megválaszthatja a megyei közgyűlés tagjait, a megyei listás szavazólapon 1 listára adhatja le szavazatát.
– Deszk községben szerb nemzetiségi választás is lesz. A helyi képviselőik megválasztásán kívül a névjegyzékben magukat nemzetiséginek valló állampolgárok a számukra kijelölt 800. számú szavazókörben a területi és az országos nemzetiségi listára leadhatják szavazatukat (+2 szavazólap)
Szavazókörök:
1. sz. szavazókör Tempfli tér 8. – Deszki Művelődési Ház és Könyvtár
2. sz. szavazókör Móra u. 2. – „Új” Iskola
3. sz. szavazókör Tempfli tér 1. – „Régi”Iskola
4. sz. szavazókör Tempfli tér 10. – Idősek Napközi Otthona
800. sz. szavazókör (nemzetiségi) Tempfli tér 10.- Idősek Napközi Otthona
A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól (2014. augusztus 23.) a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart.
A szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait a képviselő-testület korábban megválasztotta. A helyi önkormányzati választásokon lehetősége van a jelöltet állító szervezeteknek, illetve a független jelölteknek megbízott tagot delegálni a Helyi Választási Bizottságba, illetve a szavazatszámláló bizottságokba. A megbízott tagot a jelölt, illetőleg a lista jogerős nyilvántartásba vételét követően, de legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság esetén a Helyi Választási Iroda vezetőjénél. A bejelentés során meg kell adni a delegált nevét, lakcímét és személyi számát. A megbízott választási bizottsági tag bejelentésére a független jelölt, illetőleg a jelölő szervezet bíróság által bejegyzett képviselője vagy az általuk adott írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott személy jogosult, de a meghatalmazással rendelkező képviselő további meghatalmazást is adhat.
A szavazás napján szavazni csak személyesen lehet. A szavazatszámláló bizottság először megállapítja a választópolgár személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:
– lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy
– személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél, vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a választópolgár a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot, a szavazólapokat a választópolgár jelenlétében lebélyegzik, a szavazónak a szavazólapok átvételekor alá kell írnia a névjegyzéket. A szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésre, amelyben a választópolgár kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe. Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobni. A választópolgár a szavazólapot a szavazóhelyiségből nem viheti ki. Ha a választópolgár (egészségi állapotára, fogyatékosságára vagy fogva tartására tekintettel) mozgásában gátolt és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhet.
A Helyi Választási Bizottság a jogszabályi előírásoknak megfelelően sorsolással az alábbiak szerint állapította meg a jelöltek sorrendjét a szavazólapokon:
Polgármester jelöltek:
1. Király László – Magyar Szocialista Párt
2. Konkoly Béla – független
3. Farkas Péter – független
Települési önkormányzati képviselő jelöltek:
1. Meszes István  – független
2. Karácsonyiné Fehérvári Szilvia  – független
3. Kiss Nándor – Magyar Szocialista Párt
4. Dr. Tombácz Tamás – független
5. Krista József– Jobbik Magyarországért Mozgalom
6. Zsurkán Ferenc – független
7. Jancsik Andrea – független
8. Lép Roland – független
9. Dudás Zoltánné – független
10. Lele Zsolt – független
11. Sillóné Varga Anikó  – Magyar Szocialista Párt
12. Sztán László – Magyar Szocialista Párt
13. Schultz Józsefné – független
14. Brczán Krisztifor – független
Települési szerb nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek:
1. Brczán Krisztifor – Szegedi Helyi Szerb Közösség
2. Dr. Jancsikin Lyubomir – Szegedi Helyi Szerb Közösség
3. Adamov Csedomír – Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület, Pécs-Baranyai Szerb Egyesület, Srpski Fórum Egyesület, Szegedi Helyi Szerb Közösség, és a Szentendrei Szerb Klub Kulturális Egyesület
4. Belájszki Nevenka – Szegedi Helyi Szerb Közösség

Szólj hozzá

Megszakítás