Deszk Község Honlapja

Szociális gondozó álláspályázat

14

nov 2014

0

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ –Röszke

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ

Házi segítségnyújtás szociális gondozó munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:  6772 Deszk, Tempfli tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 SZCSM rendeletben meghatározott házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés alapszolgáltatás ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, 1/2000 SZCSM rendeletben meghatározott végzettség, szociális gondozó,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata. Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul Nyilatkozat büntetlen előéletről, illetve alkalmazás esetén az erkölcsi bizonyítvány beszerzése.

 

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ –Röszke címére történő megküldésével (6758 Röszke, Rákóczi u. 22.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 534/2014, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

A pályázat elbírálási határideje: 2014. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Az Intézmény telephelyein a helyben szokásos módon az Önkormányzatok épületében -2014. november 12.

Szólj hozzá

Megszakítás