Deszk Község Honlapja

Szemléletformálás bemutatása

05

jún 2018

0

TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00009

azonosító számú

„Csapadék- és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken”

című projektje keretében tervezett

Szemléletformálás bemutatása

Deszk Község Önkormányzata

6772 Deszk, Tempfli tér 7.

Tervezett szemléletformálás bemutatása

A szemléletformáló kampány elemei és tervezett időbeli ütemezése:

 • Lakossági fórum szervezése egy alkalommal az építési tevékenység megkezdése előtt valósul meg, várhatóan 2017. november 01.-30. között
 • Lakossági szemléletformáló előadás egy alkalommal projekt 5. mérföldköveként, előreláthatóan 2018.09. 30-ig valósul meg.
 • Szemléletformáló kiadvány elkészítése (1400 db, A/5 méretű, 4 szín, 2 oldalas) a projekt során valósul meg.

Az átfogó utcaárok fejlesztés illetve csatorna beruházás elejétől szükségesnek érezzük a lakosság tájékoztatását, aktív szemléletformálását és bevonását a fejlesztés hátterébe.

Az éghajlatváltozás egyre fokozódó hatásait és következményeit többé-kevésbé már mindenki ismeri különböző televíziós műsorokból vagy írott sajtóból, azonban a helyi (közvetlen lakókörnyezetét érintő) cselekvési beavatkozási lehetőségekről –vélhetően – nem tudnak eleget. E gondolat mentén szükségesnek tartunk lakossági fórum, szemléletformáló előadás és lakossági tájékoztató anyagok kiadását.

 • A lakossági fórum egy alkalommal kerül megrendezésre, az építési tevékenység megkezdése előtt – igazodva az érintett lakosság szabadidejéhez.
 • A szemléletformáló előadás egy alkalommal a kivitelezési munkák után kerül megrendezésre.
 • Szemléletformáló kiadvány elkészítése 1400 példányban (deszki háztartások száma), A/5 méretben, 4 szín, és 2 oldalas kivitelezésben készül el a projekt során.

Kiemelten hangsúlyozzuk továbbá, hogy tilos a csatornapartokat rézsűket gyomirtózni, mert a növényzet nélkül a csatorna könnyebben bemosódik, könnyebben suvad, mindezek által vízszállító képesség jelentősen csökkenhet.

Ugyanakkor bármilyen félfás vagy fásszárú növénnyel is tilos beültetni, mert egyrészt a gyökérzet rongálhatja a partfalat és a fenékprofilt, valamint akadályozhatja a karbantartási munkákat is.

Továbbá tilos a csatornákba lombot, avart és bármilyen más szerves vagy szervetlen hulladékot elhelyezni, mert ez is a csatornák eltömítését okozhatják.

Tilos továbbá folyékony hulladékot esetleg veszélyes hulladékot (permetlé, takarítószer stb.) beleönteni, mert ez jelentős környezetszennyezést okozhat.

Az akció további részletei

A lakosokat tájékoztatni kell:

 • A vízügyi igazgatás, illetve a védekezések során bevont szervek feladatairól, hierarchiájáról, illetve szerkezeti felépítéséről az országos szinttől egészen az egyénig, illetve az ehhez kapcsolódó egyéni feladatokról, kötelességekről és ehhez kapcsolódó egyéni felelősségről, melyet tudatosítani kell annak érdekében, hogy a beruházás során megvalósuló létesítmény hosszútávon elláthassa a feladatát, a lakosok megértsék a jó állapotban tartásának fontosságát.
 • A tájékoztatás keretében megismertetnénk azokat a globális változásokat, amelyen a bolygó keresztül megy, annak hatásait és kivetülését a vizekhez kapcsolódó beruházásokra, illetve jogi szabályozásra. A globális éghajlat változás bemutatásától a „lokális” éghajlat változásig, – hiszen ezeket már mindenki – a „bőrén” érzi, így azonosulni tud vele.
 • Az éghajlati szélsőségek megjelenése miatt a vizek helyben tartásának szemléletét meg kell fogantatni a lakosság körében. Ma már mind a csapadékosabb, mind pedig az aszályos időszakok intenzívebbek és szélsőségesebbek. Ebből kifolyólag mind a tájékoztatásnak, mind pedig a beruházásnak célja, hogy a lakosok ebből minél kevesebbet szenvedjenek el.

Konkretizálva a fentieket a tájékoztatás az alábbiakat tartalmazza:

 • A kevesebb vizet igénylő jó gazdálkodási gyakorlat kialakítása.
 • A helyes víztakarékos kertgazdálkodás, megfelelő talajművelési módok alkalmazása.
 • Az utcakép ápolása, melybe beleértendő a csatornák megfelelő állapotának megőrzése.
 • Fontosnak tartjuk azon – mára egyre szélesebb körben elterjedt – eszközök bemutatását (pl. esővízgyűjtő tartályok, beszivárgást lehetővé tévő burkolóelemek pl. gyeprácsok, betonelemek), amelyek célja, hogy telekszinten csökkentsék a lefolyást, így a vízrendszer terhelését.

A fenti szakmai tartalom vízügyi szakmérnökökkel került előzetes egyeztetésre.

Deszk, 2017. október 27.

 

Szólj hozzá

Megszakítás