Deszk Község Honlapja

Sajtóközlemény

02

dec 2021

0

Szemléletformálási programok megvalósítása Deszken

KEHOP-5.4.1-16-2016-00822

Deszk Község Önkormányzata 2.036.500, -Ft támogatást nyert szemléletformálási programok megvalósítására, az energiatudatos gondolkodás és ahhoz kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztésére.

A pályázat célja:

a.) Intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozat szervezése és lebonyolítása.

– rajzpályázat

– plakátkészítő verseny

– esszé/versíró pályázat,

– tematikus hét az általános iskolában és a településen az energia jegyében

– szemléletformálási interaktív előadás alsósoknak

– szemléletformálási interaktív előadás felsősöknek

– enHome Zöldjárat -Energia a holnapért c. előadása felsősöknek

– Szemléletformálási, interaktív előadás a lakosság részére három alkalommal:

1. „Zsebre megy!” – az energiatakarékosság lehetőségei a háztartásokban

2. „Unokáink is itt fognak élni” – megújuló energiaforrások használata családi házaknál

3. „Fészekrakás okosan” – energiagazdálkodási szempontok az épületek kialakításánál

 b.) Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása.

-„Tele vagyok ENERGIÁVAL!” – interaktív, szemléletformálási vetélkedő sok mozgással óvodásoknak a Deszki Sportcentrumban

– „Energia az otthonunkban” – családi délután az óvodában az energiatakarékosság és a megújuló energia jegyében

c.) Települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára.

-Tematikus oktatási segédanyag beszerzése pedagógusoknak: 

– Szemléletformálási előadás pedagógusoknak

– Szemléletformálási előadás a közintézmények dolgozói számára

d.) Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása.

– „Ki tud többet a megújuló energiáról?” térségi tanulmányi verseny a helyi általános iskola szervezésében

f.) A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akciókhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása.

– Szemléletformálási cikksorozat megjelenése a helyi lapban 5 alkalommal

– plakátok 

– szórólapok 

– ismeretterjesztő füzetecske készítése, mely három alkalommal minden deszki háztartáshoz eljut.

g.) A felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai üzemlátogatások, szakmai tanulmányutak megszervezés és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása.

– szakirányú tanulmányi kirándulás a Békésszentandrási kisvízerőműhöz és duzzasztóhoz az általános iskola felső tagozatosai részére

h.) A kedvezményezett honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése.

 – Aloldal létrehozása a település honlapján (www.deszk.hu), interaktív tesztsorozat.

i.) Térségi vagy helyi rendezvényeken energiatudatos szemléletre nevelő játékos foglalkozások lebonyolítása gyermekek számára.

– A település nagy rendezvényén a meghirdetett programok mellett, külön kialakított helyszínen energiatudatos szemléletre nevelő, játékos foglalkozások valósulnak meg elsősorban gyermekek részére 

j.) A gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoportot aktívan bevonó, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása

– A gyakorlati tanulást elősegítő, demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása beltéren a helyi általános iskola aulájában: paravánokkal, vitrinekkel, valamint tablókkal berendezett, a diákok és pedagógusok által rendszeresen gondozott kiállítórész kerül kialakításra.

A projekt címe:Szemléletformálási programok megvalósítása Deszken

Pályázati azonosító: KEHOP-5.4.1-16-2016-00822
Kedvezményezett:Deszk Község Önkormányzata 

Támogatás összege: 2.036.500, -Ft

Támogatás intenzitása:100%
Projekt megvalósításának időtartama: 2021.07.01- 2022.06.30.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Unió Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósult meg.

További információ kérhető:

Deszk Község Önkormányzata, 6772 Deszk, Tempfli tér 7.,

e-mail: kisterseg@deszk.hu, Tel: 62/571-595.

Honlap: www.deszk.hu

A projekt nyilvános fórumai:

– Deszk Község honlapja,

– Deszki Tükör

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap

Szólj hozzá

Megszakítás