Deszk Község Honlapja

SAJTÓKÖZLEMÉNY

20

jún 2018

0

CSAPADÉK-ÉS BELVÍZELVEZETŐ CSATORNARENDSZER FEJELSZTÉSE DESZKEN
Deszk Község Önkormányzata 40 millió forint pályázati támogatást nyert a TOP-2.1.3-15-CS1 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések konstrukció keretében „Csapadék- és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken” című projekt megvalósítására.

Az elmúlt években megvalósult csapadékvíz elvezetési program folytatásaként jelen pályázatból megvalósult művek a jelentős mennyiségű csapadék okozta károk megelőzése, enyhítése miatt váltak szükségessé. A projekt keretében az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat felújítása, fejlesztése, nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, műtárgyak átépítésével és helyreállításával valósult meg. Minden projektelem tekintetében nyílt burkolt csatorna épült a bejárók alatti átereszek kiegészítésével. A fejlesztés Deszk belterületén négy helyszínt érintett és összesen mintegy 720 m vízelvezető árok épült meg. Mind a négy csatornaszakasz kapcsolódik a korábban már megépített és üzemelő rendszerhez. A fejlesztés a korábbi években előállt belvízhelyzet területeire korlátozódva elsősorban azokra az utcákra koncentrált, ahol I. fokú belvízkészültség került elrendelésre, ami esetenként több hónapig is fennállt, illetve, ahol nem volt árok vagy azok működésképtelenek voltak. A fejlesztés által kiépített bel- és csapadékvíz elvezető csatornák által megvédett ingatlanok száma: 37 db. Az érintett szakaszok a következők:
• Deszk, József Attila utca, Hrsz.: 709., 744.
• Deszk, Móra Ferenc utca, Hrsz.: 300/1.
• Deszk, Széchenyi István utca, Hrsz.: 231.
.
• Deszk, Kertész köz, Hrsz.: 923.
A projekt címe: „Csapadék- és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken”
Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00009
Támogatás összege: 40.000.555,-Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Kedvezményezett: Deszk Község Önkormányzata
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok társfinanszírozásával valósulhatott meg.
További információ kérhető:
Deszk Község Önkormányzata, 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Telefon: 62/571-580
E-mail: titkarsag@deszk.hu
Honlap: www.deszk.hu

Letölthető Sajtóközlemény – TOP-2.1.3 – csapadékvíz- pr. zárás

Szólj hozzá

Megszakítás