Deszk Község Honlapja

Pályázati Felhívás

15

Júl 2014

0

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Deszk, Semmelweis u. 12/a szám alatti bérházban megüresedett 1 db 48 m2-es 1. emeleti 1,5 szobás költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására.

Pályázat benyújtási határidő: 2014. július 29.
Elbírálási határidő: 2014. július 31.

1. A pályázaton részt vehetnek:
– a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár, valamint a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
– pályázó vagy a vele együttköltöző házastársának, közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében, nincs másik beköltözhető lakása.
– pályázónak az adott lakás pályázati kiírásának időpontjában Deszk Község Önkormányzata felé lakbér vagy bármely más jogcímen hátraléka, tartozása nem áll fenn,
– pályázó és a vele együtt költöző családtagjai havi átlagos nettó összjövedelemének 33%-a fedezi a megpályázott lakás havi lakbérét
– 48 m2 alapterületű lakás esetén 120.000.- Ft összegű óvadék megfizetése

48 m2 alapterület,
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú
lakbér 28.800,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint

3. A pályázatokat Deszk Község Polgármesteréhez (6772 Deszk, Tempfli tér 7.)

postai úton kell benyújtani 2014. július 29-ig

az Önkormányzati Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.

Érdeklődni: 62/571-580-as telefonszámon

Szólj hozzá

Megszakítás