Deszk Község Honlapja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ „ESÉLY, OTTHON DESZKEN” PROJEKT KERETÉBEN ADHATÓ TÁMOGATÁSOKRA

07

feb 2019

0

TISZTELT DESZKI FIATALOK!

Deszk Község Önkormányzata ezennel kiírja a 2018. április 01-től 2021. március 31-ig terjedő időtartamra megállapítható az „Esély, Otthon Deszken” című projekthez kapcsolódóan adható támogatásokra a pályázatot:

Előzmény: Deszk Község Önkormányzata az „Esély, Otthon Deszken” pályázat keretében, az EFOP-1.2.11.16-2017-00058 azonosítószámú projekt megvalósítására támogatást nyert. A projekt célja a fiatalok helyben maradásának, életpálya tervezésének segítése helyi ösztönzőrendszer kialakításával. A Széchenyi 2020 Fejlesztési Programban, az Európai Unió Európai Strukturális és Befektetési Alapok által finanszírozott projekt keretében a Deszk Község Önkormányzata a támogatási összeg egy részéből pénzügyi támogatást és lakhatási támogatást nyújt deszki állandó lakcímmel rendelkező 18-35 éves fiatalok számára, vissza nem térítendő támogatás formájában. 

Pályázatot nyújthat be : minden 18 és 35 év közötti magyar állampolgár, aki deszki állandó lakcímmel rendelkezik és deszki lakóhelyét a támogatási időszak alatt fenntartja. 

A PÁLYÁZAT TÍPUSAI:

 • „A” típusú pályázatra – Hiányszakmában a településen elhelyezkedők támogatása” 

-Pályázatot nyújthat be az a 18 és 35 év közötti magyar állampolgár, aki deszki állandó lakcímmel rendelkezik. 

-Elbírálásnál előnyt jelent max. 3 évre visszamenőleg Deszk Község Önkormányzata vagy Intézményei szervezésében rendezvényen való önkéntes közreműködés.

-A nyertes pályázó 9 hónapon keresztül havi bruttó 122.000,-Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult. A támogatásra a projekt időtartama alatt az adott támogatási időszak lejártát követően lehet pályázni. 


 • „B” típusú pályázatra –  Deszken lakó és dolgozó támogatása

-Pályázatot nyújthat be az a 18 és 35 év közötti magyar állampolgár, aki deszki állandó lakcímmel rendelkezik és legalább 3 hónapja foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik. 

-Elbírálásnál előnyt jelent max. 3 évre visszamenőleg Deszk Község Önkormányzata vagy Intézményei szervezésében rendezvényen való önkéntes közreműködés.

-A nyertes pályázó 9 hónapon keresztül havi bruttó 122.000,-Ft vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult. A támogatásra a projekt időtartama alatt az adott támogatási időszak lejártát követően lehet pályázni. 


 • „C” típusú pályázaton – „Egyedi lakáspályázat ”  

-Pályázatot nyújthat be az a 18 és 35 év közötti magyar állampolgár, aki legalább 3 hónapja foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, és beköltözhető lakás tulajdonjogával nem rendelkezik. 

-Elbírálásnál előnyt jelent max. 3 évre visszamenőleg Deszk Község Önkormányzata vagy Intézményei által szervezett rendezvényeken történő önkéntes közreműködés és deszki munkáltatónál meglévő foglalkoztatási jogviszony.

-Beköltöző fiatalok/párok/családok kiválasztásánál kedvezményezett előnyben részesíti a 30. életévet el nem érőket.

Pályázni kizárólag a pályázati adatlapon lehet, pályázati adatlapok és mellékletek beszerezhetők a  a Deszki Polgármesteri Hivatalban (6772 Deszk, Tempfli tér 7.).

A pályázathoz mellékelni kell : 

„A” típusú pályázat –  „Hiányszakmában a településen elhelyezkedők támogatása”

 • Pályázati adatlap, kitöltve, aláírva (2. sz. melléklet)
 • Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok e pályázat keretében történő adatkezelés céljából)
 • Önéletrajz
 • Középfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • Szándéknyilatkozat arról, hogy a támogatás kifizetése időtartama alatt és azt követő 12 hónap folyamán a Szabályzat 1. sz. mellékletében felsorolt hiányszakmák egyikében foglalkoztatási jogviszonyt létesít a Deszki Művelődési Ház és Könyvtárral (Faluház) melynek keretében oktatási, közművelődési, rendezvényszervezési tevékenységet vállal, vagy az önkormányzatnál, illetve annak intézményeinél vagy a településen található valamely munkáltatónál felmerülő hiányszakmák egyikében foglalkoztatási jogviszonyt létesít.

– „B” típusú pályázat„Deszken lakó és dolgozó támogatása” 

 • Pályázati adatlap (3. sz. melléklet)
 • Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok e pályázat keretében történő adatkezelés céljából)
 • Munkáltató igazolás legalább 3 hónapos foglalkoztatási jogviszony meglétéről 
 • Önéletrajz
 • Szándéknyilatkozat arról, hogy a támogatás kifizetése időtartama előtt legalább 3 hónappal deszki munkáltatónál létesített munkaviszonyát a támogatás fizetésének időtartama alatt és azt követően legalább 12 hónapig fenntartja, lehetőség szerint a Szabályzat 1. sz. mellékletében felsorolt hiányszakmák egyikében.  

– „C” típusú pályázat – „Egyedi lakáspályázat” 

 • Pályázati adatlap (4. sz. melléklet)
 • Személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata (pályázó által aláírt másolati példányok e pályázat keretében történő adatkezelés céljából)
 • Munkáltató igazolás legalább 3 hónapos foglalkoztatási jogviszony meglétéről 
 • Önéletrajz
 • Korábbi közösségi célú önkéntes tevékenység végzéséről szóló igazolás, jelenléti ív 
 • Szándéknyilatkozat arról, hogy a pályázat benyújtása előtt legalább 3 hónappal létesített foglalkoztatási jogviszonyát, amelyről a munkáltatói igazolást benyújtotta, a támogatás időtartama alatt fenntartja.   

Hiánypótlásra a megjelölt dokumentumokon kívül a pályázat benyújtását követően nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik már korábban is aktív közösségi munkát végeztek a településen és segítették a település rendezvényeinek előkészítését és lebonyolítását és erről a pályázatukhoz becsatolják az igazolásokat, referenciákat.

A pályázó vállalja, hogy amennyiben elnyeri a támogatást:

 • közösségi célú önkéntes tevékenységet végez a településen, 
 • részt vesz a település közösségfejlesztő programjaiban, az Önkormányzat és a Deszki Művelődési Ház által szervezett programok, rendezvények előkészítésében és lebonyolításában (XX. Deszki Maros Menti Fesztivál, Helyi Értékek Napja, Gyermeknap, Tiszavirág Gálaműsor, Deszki Falunapok, Magyar Népmese napja, Egészséghét, KÖR-DESZK-A, Gyalogtúra Deszken, Dalos találkozó, Deszki Búcsú, Falumikulás, Idősek napja, Deszki Falukarácsony) és erről a szükséges igazolásokat az Önkormányzat részére havonta bemutatja.
 • részt vesz a településre vonatkozó cselekvési terv elkészítésében, felülvizsgálatában, és aktívan szerepet vállal az abban rögzített feladatok megvalósításában. 

Az „A” és „B” típusú támogatás 2019. január 01. napjáig visszamenőlegesen megállapítható.

„A” és „B” típusú pályázatok beadási határideje: 1. kör 2018. augusztus 31.

2. kör 2019. február 15.

3. kör 2019.július 31.

4. kör 2020. május 31.

„C” típusú pályázat beadási határideje: 2019. június 28.

A pályázat benyújtásának módja: 

A megfelelően kitöltött Pályázati adatlap a kötelező mellékletekkel együtt egy példányban, egy lezárt borítékban kérjük személyesen leadni a Deszki Polgármesteri Hivatal titkárságán (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Pályázat támogatás –  Esély, Otthon Deszken címűEFOP-1.2.11-16-2017-00058 azonosítószámú projekt

További információ kérhető:

Deszki Polgármesteri Hivatal, Deszk, Tempfli tér 7.

Tel: 62/571-595, 20/-261-4734

E-mail: kisterseg@deszk.hu

fejlesztes@deszk.hu

…………………………………………..

Király László

polgármester

Szólj hozzá

Megszakítás