Deszk Község Honlapja

Pályázati Felhívás

04

jún 2015

0

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Deszk, Semmelweis u. 12/a szám alatti bérházban megüresedett 1 db 59 m2-es tetőtéri 1,5 szobás költségalapú bérlakás legfeljebb 5 évre történő bérbeadására.

Pályázat benyújtási határidő: 2015. június 22.

Elbírálási határidő: 2015. június 25.

A pályázaton részt vehetnek:

  • a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár, valamint a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
  • pályázó vagy a vele együttköltöző házastársának, közeli hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében, nincs másik beköltözhető lakása.
  • pályázónak az adott lakás pályázati kiírásának időpontjában Deszk Község Önkormányzata felé lakbér vagy bármely más jogcímen hátraléka, tartozása nem áll fenn,
  • pályázó és a vele együtt költöző családtagjai havi átlagos nettó összjövedelemének 33%-a fedezi a megpályázott lakás havi lakbérét
  • 59 m2 alapterületű lakás esetén 120.000.- Ft összegű óvadék megfizetése

 

59 m2 alapterület,
komfortfokozata: összkomfortos
bérbeadás jogcíme: költségalapú

lakbér 35.400,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint

A pályázatokat Deszk Község Polgármesteréhez (6772 Deszk, Tempfli tér 7.) postai úton kell benyújtani 2015. június 22-ig a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.

 

Érdeklődni: 62/571-580-as telefonszámon

Szólj hozzá

Megszakítás