Deszk Község Honlapja

ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET! CSAPADÉK- ÉS BELVÍZELVEZETŐ RENDSZER KARBANTARTÁSA DESZKEN

  • ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET! CSAPADÉK- ÉS BELVÍZELVEZETŐ RENDSZER KARBANTARTÁSA DESZKEN
  • ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET! CSAPADÉK- ÉS BELVÍZELVEZETŐ RENDSZER KARBANTARTÁSA DESZKEN

08

jún 2018

0

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

Karbantartási és üzemeltetési leírás

A 80 cm-nél sekélyebb nyílt csatorna takarítása az ingatlantulajdonos (lakosság) feladata:

a belehullott falevelektől és a fűnyírásból keletkezett növényzetet rendszeresen el kell távolítani!

TILOS  a csatornapartokat, rézsűket gyomirtózni, mert növényzet nélkül a csatorna könnyebben bemosódik!

TILOS bármilyen félfás vagy fásszárú növénnyel beültetni mert a gyökérzet rongálja a partfalat és akadályozza a karbantartási munkákat!

TILOS a csatornába lombot, avart és bármilyen más szerves vagy szervetlen hulladékot elhelyezni, mert eltömődést okozhat!

TILOS folyékony hulladékot, esetleg veszélyes hulladékot (permetlé, takarítószer, stb.) beleönteni, mert az jelentős környezetszennyezést okozhat!

 

CSAPADÉK-ÉS BELVÍZELVEZETŐ CSATORNARENDSZER FEJELSZTÉSE DESZKEN

Deszk Község Önkormányzata 40 millió forint pályázati támogatást nyert a TOP-2.1.3-15-CS1 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések konstrukció keretében „Csapadék- és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken” címmel.

Az elmúlt években megvalósult csapadékvíz elvezetési program folytatásaként jelen pályázatból megvalósult művek a jelentős mennyiségű csapadék okozta károk megelőzése, enyhítése miatt váltak szükségessé. A projekt keretében az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat felújítása, fejlesztése, nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, műtárgyak átépítésével és helyreállításával valósult meg. Minden projektelem tekintetében nyílt burkolt csatorna épült a bejárók alatti átereszek kiegészítésével.

A fejlesztés Deszk belterületén négy helyszínt érintett és összesen mintegy 720 m vízelvezető árok épült meg. Mind a négy csatornaszakasz kapcsolódik a korábban már megépített és üzemelő rendszerhez. A fejlesztés a korábbi években előállt belvízhelyzet területeire korlátozódva elsősorban azokra az utcákra koncentrált, ahol I. fokú belvízkészültség került elrendelésre, ami esetenként több hónapig is fennállt, illetve ahol nem volt árok vagy ha azok működésképtelenek voltak.  A fejlesztés által kiépített bel- és csapadékvíz elvezető csatornák által megvédett ingatlanok száma 37 db.

Az érintett szakaszok a következők:

  • Deszk, József Attila utca, Hrsz.: 709., 744.
 
  • Deszk, Móra Ferenc utca, Hrsz.: 300/1.
 
  • Deszk, Széchenyi István utca,  Hrsz.: 231.
.
  • Deszk, Kertész köz,  Hrsz.: 923.
 

 

A projekt címe:                                                „Csapadék- és belvízelvezető csatornarendszer fejlesztése Deszken”

Pályázati azonosító:                       TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00009

Támogatás összege:                      40.000.555,-Ft

Támogatás intenzitása:                100%

A megvalósítás tervezett időtartama:                                       2017.06.30-2018.09.30.

Kedvezményezett:                        Deszk Község Önkormányzata

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok társfinanszírozásával valósul meg.

Csongrád megyében a Deszkre érkező TOP projektek tervezésében, előkészítésében és lebonyolításában közreműködő partnerünk a Csongrád Megyei Önkormányzat és Hivatala.

 

Szólj hozzá

Megszakítás