Deszk Község Honlapja

Gerliczy kastély kertje

Az 1884-ben épült eklektikus-klasszicizáló, volt Gerliczy-kastély (Alkotmány u. 36.) épületében jelenleg a Mellkasi Betegségek Szakkórháza működik. A kastélyt eredetileg 18 holdas park vette körül. Az országúttól kocsibejáró, kiskapuk és a hozzájuk tartozó kapusépületek, egyéb gazdasági épületek zárták el, illetve körül. A főbejárattal szemben az országút másik oldalán földszintes, barokk hangulatú gazdatiszti lakás és kiszolgáló épületek álltak.

Az itt található mesterséges tó a szigettel és a sziklabarlang kivételes kerttörténeti értéknek számít Magyarországon.
A kastélypark figyelemre méltó kertészettel rendelkezett, melegházzal, illetve külön virágházzal. 1910-ben például 10 kertész és több kertészbojtár dolgozott a 18 holdas parkban. Hein János a park egyik eleméről, a medence végében található török sátorról képet is közölt katalógusában. 1911. szeptember 24-én köszönőlevelet kapott báró Gerliczy Ferenctől, melyben elismerését fejezi ki a kert iránt. A mélyen fekvő, szikes, vizenyős talajból 20000 kocsi föld ráhordásával sikerült termékeny földet létrehoznia, mely nélkülözhetetlen volt egy nívós park kialakításához. Ekkor a fák már terebélyesedtek, árnyékot adtak. A kialakított tó és a benne található sziklabarlang jó állapotban volt. A báró elismerte, hogy mindez Hein János szaktudásának és jó ízlésének gyümölcse. A park értékét a ritka, igényes kialakítású művi elemek mellett növényállománya is tovább emeli. Az értékes növényzet báró Gerliczy Ferenc fiának, Félixnek köszönhető, aki a gondosan megtervezett parkba külföldről növényritkaságokat hozatott. Ez a növényállomány indokolja, hogy nem csak a park művi elemei, de növényzete is védelemre érdemes. A park értékes növényállományában is ritka különlegességnek számít például a kastély főhomlokzata előtti kocsányos tölgy sövény.

A jelenleg hét hektáros kastélypark egyedi és védett természeti értékű kocsányos tölgyei nemcsak a betegek gyógyulását segítik elő, hanem az idelátogatóknak is kellemes élményt nyújtanak, a park díszítőszobraival együtt (Varga Imre, Vass Károly és Kovács Ferenc alkotásai).

Megszakítás