Deszk Község Honlapja

Ösztöndíj-pályázat középiskolai tanulók számára

03

dec 2013

0

A Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány pályázatot hirdet ösztöndíjra a 2013 /2014-es tanév második félévétől a közoktatásban tanuló középiskolások részére. Az alapítvány a pályázatot félévente írja ki. Egy tanuló két félévre (kétszer 5 hónapra) nyerheti el az ösztöndíjat, ha a pályázati feltételeknek megfelel. Az ösztöndíj összege 5000 /ötezer/ Ft/hó. Az első félévre rendelkezésre álló keretösszeg egyszázezer Ft, tehát 4 tanuló pályázatát fogadhatjuk el.

Pályázhatnak azok a középiskolai tanulók, akik
– A többször módosított 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról, 4. fejezetének 20. §-ában meghatározott körbe tartoznak,
– tanulmányi eredményük átlaga 4 egész fölött van (az átlagszámításnál minden tantárgyra kapott jegy számít- kivéve magatartás és szorgalom jegyeket),
– az előző eredményéhez képest 0,5-nél többet nem rontott,
– előnyt élvezhetnek azok a tanulók, akik korábban a deszki Zoltánfy Általános Iskola tanulói voltak,
– állandó deszki lakosok.

A pályázathoz mellékelni kell:
– adatlapot,/adatlap letölthető interneten a község honlapján/
– bizonyítványt, törzslapot, vagy ellenőrzőt az iskola által hitelesítve,
– sport-, művészeti vagy közösségi munkáról hivatalos ajánlólevet,
– versenyeredményekről hitelesített másolatot.
– Önéletrajz – max.: 1 oldal

A pályázat kiírásának módja:

– megjelenik a Deszki Hírnök-ben,
– az Interneten a község honlapján,
– a községi hirdetőtáblákon.
az alapítvány honlapján/ deszkkozoktatasaert.hu/
A pályázat beadásának módja:

– egy példány írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként a következő címre: Szeged Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye, Zoltánfy István Iskola, 6772 Deszk, Móra F. u. 2.
A pályázat beadásának határideje: 2014. január 27. ( postai feladás dátuma)

A pályázat elnyerőivel írásbeli szerződést kötünk. Ha a nyertes pályázónak valamilyen oknál fogva tanulói jogviszonya megszűnik, köteles erről értesíteni a kuratóriumot, s ezzel az ösztöndíj folyósítása is megszűnik.

Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriuma

Adatlap letöltése:

2013-14 Tanev Kozepisk[1] Gimnazium Adatlap (47.5 KiB, 210 letöltés)

 

Szólj hozzá

Megszakítás