Deszk Község Honlapja

Testületi Ülés

14

dec 2013

0

MEGHÍVÓ

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-án (hétfő)
16.00 órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Deszki Közös Önkormányzati Hivatal Macskássy Izolda Terme
(Deszk, Tempfli tér 7.)

NAPIREND:

 

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról

Előadó: Király László polgármester

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Király László polgármester

3. Deszk Község Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelettervezet elfogadása

            Előadó: Király László polgármester

4. Deszk Község Önkormányzat és a Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Deszki Nemzetiségi Roma Önkormányzat közötti gazdálkodásra vonatkozó megállapodás elfogadása

           Előadó: Király László polgármester

5. Deszk Község Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása

            Előadó: Király László polgármester

6. Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2010. (II. 10.) Ör. módosítása

            Előadó: Király László polgármester

7. Deszk Község Önkormányzat települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2009. (VIII. 10.) Ör. felülvizsgálata

           Előadó: Király László polgármester

8. Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/1999.(VII.30.) Ör. felülvizsgálata

         Előadó: Király László polgármester

9. A környezet állapotának alakulásáról szóló tájékoztató elfogadása

           Előadó: Király László polgármester

10. Közterület elnevezések módosításának elfogadása

          Előadó: Király László polgármester

11. Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány alapító okirat módosításának elfogadása

         Előadó: Király László polgármester

12. Egyebek

 

 

Deszk, 2013. december 13.

 

                       Tisztelettel:

Király László

polgármester

Szólj hozzá

Megszakítás