Deszk Község Honlapja

Meghívó Testületi ülésre

30

máj 2014

0

MEGHÍVÓ

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 2-án (hétfő) 17.00-órakor
testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Deszki Közös Önkormányzati Hivatal Macskássy Izolda Terme
(Deszk, Tempfli tér 7.)

NAPIREND:
1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb
eseményekről és az önkormányzati pályázatokról
Előadó: Király László polgármester
2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Király László polgármester
3. Tájékoztató az oktatási intézmények és a Faluház által a szünidőben szervezett nyári
programokról
Előadó: Király László polgármester
4. A „Deszki Falunapok” rendezvény előkészítése
Előadó: Király László polgármester
5. Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Király László polgármester
6. Deszk Község Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása
Előadó: Király László polgármester
7. Óvodavezetői pályázattal kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása
Előadó: Király László polgármester
8. Szociális nyári gyermekétkeztetés
Előadó: Király László polgármester
9. Közszolgáltatási szerződés megkötése a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-vel
Előadó: Király László polgármester
10. Deszki Népdalkör kérelmének megtárgyalása
Előadó: Király László polgármester

11. Egyebek
– Az SZKTT Móra Ferenc Csicsergő Óvoda tájékoztatója
Deszk, 2014. május 30.

Tisztelettel:

Király László sk.
polgármester

Szólj hozzá

Megszakítás