Deszk Község Honlapja

MEGHÍVÓ Testületi ülésre: 2024. május 30. (csütörtök)

29

máj 2024

0

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. május 30-án (csütörtök)16.30-órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Deszki Polgármesteri Hivatal Macskássy Izolda Terme
 (Deszk, Tempfli tér 7.) 

NAPIREND:

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról

Előadó: Király László polgármester

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Király László polgármester

3. A 2023. évről szóló éves belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Előadó: Király László polgármester

4. A 2023. évi költségvetés zárszámadás előtti módosítása

Előadó: Király László polgármester

5. A 2023. évi zárszámadási rendelet-tervezet elfogadása

Előadó: Király László polgármester

6. Tájékoztató az oktatási intézmények és a Faluház által a szünidőben szervezett nyári programokról

Előadó: Király László polgármester

7. A „Deszki Falunapok” rendezvény előkészítése

Előadó: Király László polgármester

8. Fenntartói döntés a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár vonatkozásában

Előadó: Király László polgármester

9. A Maros Ponty Horgászegyesület kérelmének megtárgyalása

Előadó: Király László polgármester

10. A 2024. évi nyári igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása

Előadó: Király László polgármester

11. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 13/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Király László polgármester

12. Fenntartói döntés a Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda- Bölcsőde vonatkozásában

Előadó: Király László polgármester

13. Egyebek

Deszk, 2024. május 27.                             Tisztelettel:

Király László 
polgármester

Szólj hozzá

Megszakítás