Deszk Község Honlapja

MEGHÍVÓ Testületi ülésre: 2023. november 28-án (kedd) 16:30-órakor

28

nov 2023

0

MEGHÍVÓ

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. november 28-án (kedd) 16:30-órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Deszki Polgármesteri Hivatal Macskássy Izolda Terme (Deszk, Tempfli tér 7.)

NAPIREND:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról
  Előadó: Király László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
  Előadó: Király László polgármester
 3. A helyi adórendelet felülvizsgálata
  Előadó: Király László polgármester
 4. Közterület használati díjak felülvizsgálata
  Előadó: Király László polgármester
 5. Köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása és a temetői díjak felülvizsgálata
  Előadó: Király László polgármester
 6. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló rendelet módosítása
  Előadó: Király László polgármester
 7. Az önkormányzati lakások bérleti díjának a felülvizsgálata
  Előadó: Király László polgármester
 8. A sportcsarnok bérleti díjának a felülvizsgálata
  Előadó: Király László polgármester
 9. A Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadása
  Előadó: Király László polgármester
 10. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása
  Előadó: Király László polgármester
 11. Az Önkormányzat és a Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat közötti gazdálkodásra vonatkozó megállapodás elfogadása
  Előadó: Király László polgármester
 12. A 2024. évi Belső Ellenőrzési Terv jóváhagyása
  Előadó: Király László polgármester
 13. Az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének módosítása
  Előadó: Király László polgármester
 14. A Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda-Bölcsődével kapcsolatos fenntartói döntés
  Előadó: Király László
 15. Karácsonyi ajándékcsomaggal kapcsolatos döntés
  Előadó: Király László polgármester
 16. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása
  Előadó: Király László polgármester
 17. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása
  Előadó: Király László polgármester
 18. A Helyi Választási Bizottság tagjainak a megválasztása
  Előadó: dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita jegyző
 19. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz pályáztatási eljárás jóváhagyása
  Elődaó: Király László polgármester
 20. Deszki Magyarok Nagyasszonya templom felújításának támogatása
  Elődaó: Király László polgármester
 21. Egyebek

Zárt ülés

 1. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása
  Előadó: Király László polgármester
 2. Döntés vízi-közmű vagyon átadásával kapcsolatban
  Előadó: Király László polgármester

Deszk, 2023. november 24.

Tisztelettel:

Király László
polgármester

Szólj hozzá

Megszakítás