Deszk Község Honlapja

MEGHÍVÓ Testületi ülésre: 2023. március 22-én (szerda) 16.30

22

Már 2023

0

MEGHÍVÓ

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. március 22-én (szerda)16.30-órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Deszki Polgármesteri Hivatal Macskássy Izolda Terme
 (Deszk, Tempfli tér 7.) 

NAPIREND:

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról
Előadó: Király László polgármester

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Király László polgármester

3. Az Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Király László polgármester

4. A „Majális” rendezvény előkészítése
Előadó: Király László polgármester

5. Deszk Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Király László polgármester

6. A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Király László polgármester

7. A sportról szóló 10/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Király László polgármester

8. A Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, Deszki Polgármesteri Hivatal és Deszk Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadása
Előadó: Király László polgármester

9. A Deszki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásához szükséges döntések
Előadó: Király László polgármester

10. A Deszki Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei közötti munkamegosztási megállapodások jóváhagyása
Előadó: Király László polgármester

11. A Deszki Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek, és az etikai eljárás szabályainak meghatározása
Előadó: Király László polgármester

12. A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának és egyéb belső szabályzatainak jóváhagyása
Előadó: Király László polgármester

13. A Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda-Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának és egyéb belső szabályzatainak jóváhagyása
Előadó: Király László polgármester

14. Fenntartói döntések a Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda-Bölcsőde vonatkozásában
Előadó: Király László polgármester

15. A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola átszervezésével kapcsolatos állásfoglalások kiadása

Előadó: Király László polgármester

16. Önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Király László polgármester

17. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos döntések
Előadó: Király László polgármester

18. A közterületek elnevezésére és a házszámok megállapítására vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Király László polgármester

19. Egyebek
Előadó: Király László polgármester

Deszk, 2023. március 17.                             Tisztelettel:

Király László

polgármester

Szólj hozzá

Megszakítás