Deszk Község Honlapja

MEGHÍVÓ Testületi ülésre: 2023. február 21. (kedd) 17.00

17

feb 2023

0

MEGHÍVÓ

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 21-én (kedd) 17.00-órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Deszki Polgármesteri Hivatal Macskássy Izolda Terme
 (Deszk, Tempfli tér 7.) 

NAPIREND:

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról

Előadó: Király László polgármester

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Király László polgármester

3. A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Király László polgármester

4. Deszk Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: Király László polgármester

5. A köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők részére adható egyéb juttatásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Előadó: Király László polgármester

6. Deszk község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2021. (XII.8.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Király László polgármester

7. Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Király László polgármester

8. Átfogó értékelés az SZKTT Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi tevékenységéről és a 2023. évi tervekről

Előadó: Király László polgármester

9. A Deszki Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi munkatervének, beiskolázási tervének és szolgáltatási tervének elfogadása, valamint a 2022. évi munkáról készített beszámoló értékelése

Előadó: Király László polgármester

10. Megállapodás a mezei őrszolgálat ellátására

Előadó: Király László polgármester

11. A polgármester szabadság-ütemezésének elfogadása

Előadó: Király László polgármester

12. Döntés a polgármester cafeteria juttatásával kapcsolatban

Előadó: Király László polgármester

13. A Dadent Bt. kérelmének megtárgyalása

Előadó: Király László polgármester

14. Döntés a Deszk, 134/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban

Előadó: Király László polgármester

15. Tájékoztató a Deszk, 479 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

Előadó: Király László polgármester

Zárt ülés

1. Tájékoztató az önkormányzati lakások bérleti díjának és közüzemi számláinak fizetési tapasztalatairól, és az épület állagának ismertetése

Előadó: Király László polgármester

2. Döntés vízi-közmű vagyon átadásával kapcsolatban

Előadó: Király László polgármester

 Deszk, 2023. február 17.                           

  Tisztelettel:

Király László

polgármester

Szólj hozzá

Megszakítás