Deszk Község Honlapja

Meghívó Testületi ülésre – 2016. november 22.

18

nov 2016

0

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 22-én (kedd) 17.00-órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Deszki Polgármesteri Hivatal Macskássy Izolda Terme
(Deszk, Tempfli tér 7.)

 

NAPIREND:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról

Előadó: Király László polgármester

 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Király László polgármester

 1. 2017. évi Belső Ellenőrzési Terv jóváhagyása

Előadó: Király László polgármester

 1. A helyi adórendelet felülvizsgálata

Előadó: Király László polgármester

 1. Közterület használati díjak felülvizsgálata

Előadó: Király László polgármester

 1. Temetői szolgáltatási díjak felülvizsgálata, valamint a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása

Előadó: Király László polgármester

 1. Az önkormányzati lakások bérleti díjának a felülvizsgálata

Előadó: Király László polgármester

 1. A sportcsarnok bérleti díjának a felülvizsgálata

Előadó: Király László polgármester

 1. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Király László polgármester

 1. A települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Király László polgármester

 1. 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása

Előadó: Király László polgármester

 1. Deszk Község Közoktatásáért Közalapítvány tagjának megválasztása

Előadó: Király László polgármester

 1. Az Alföldvíz Zrt. vagyonátadási szerződésének elfogadása

Előadó: Király László polgármester

 1. A 0225 hrsz.-ú közút állami tulajdonba adása

Előadó: Király László polgármester

 1. A 047/3-047/10 hrsz. földterület zártkertbe történő átsorolása

Előadó: Király László polgármester

 1. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása

Előadó: Király László polgármester

 1. Gépjármű beszerzés a Deszki Kft. részére

Előadó: Király László polgármester

 1. Egyebek

Előadó: Király László polgármester

 1. Zárt ülés

Előadó: Király László polgármester

 

 

Deszk, 2016. november 18.                             Tisztelettel:

 

Király László

                                                                                                                                              polgármester

Szólj hozzá

Megszakítás