Deszk Község Honlapja

Meghívó Testületi ülésre – 2015. december 15.

13

dec 2015

0

MEGHÍVÓ

 Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 15-én (kedd) 17.00-órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 Az ülés helye: Deszki Polgármesteri Hivatal Macskássy Izolda Terme
(Deszk, Tempfli tér 7.)

 

NAPIREND:

 1. Munkaterv módosítás

Előadó: Király László polgármester

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról

Előadó: Király László polgármester

 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Király László polgármester

 1. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása

Előadó: Király László polgármester

 1. A gyermek- és felnőtt étkeztetés intézményi térítési díjáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Király László polgármester

 1. A Közterületi Térfigyelő rendszer működtetéséről szóló rendelet megalkotása

Előadó: Király László polgármester

 1. Az Önkormányzat és Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat közötti gazdálkodásra vonatkozó megállapodás elfogadása

Előadó: Király László polgármester

 1. Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás Módosításának elfogadása

Előadó: Király László polgármester

 1. A Déli Napfény Leader Egyesület és Deszk Község Önkormányzata között létrejött megállapodás módosítása

Előadó: Király László polgármester

 1. A 114/2015. (IX. 15.) önkormányzati határozat módosítása

Előadó: Király László polgármester

 1. Dr. Király Szilvia fogszakorvos kérelmének megtárgyalása

Előadó: Király László polgármester

 1. Egyetértési jog gyakorlása a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség vezetőjének kinevezéséhez

Előadó: Király László polgármester

 1. Egyebek

 

 

Deszk, 2015. december 10.                             Tisztelettel:

 

 

Király László

                                                                                                           polgármester

Szólj hozzá

Megszakítás