Deszk Község Honlapja

Meghívó testületi ülésre

04

Júl 2014

0

MEGHÍVÓ

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 7-én (hétfő) 16.00-órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Deszki Közös Önkormányzati Hivatal Macskássy Izolda Terme
(Deszk, Tempfli tér 7.)

NAPIREND:

1. A 2014. évi munkaterv módosításának elfogadása
Előadó: Király László polgármester
2. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról
Előadó: Király László polgármester
3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Király László polgármester
4. Tájékoztató az SZKTT Közoktatási intézménye Móra Ferenc Csicsergő Óvoda 2013/14. évi szakmai munkájáról és a 2014/15. évi tervekről
Előadó: Király László polgármester
5. A közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 9/2010. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása
Előadó: Király László polgármester
6. A Deszki Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Király László polgármester
7. Önkormányzati hozzájárulás földrészlet belterületbe vonásához és telekegyesítéshez
Előadó: Király László polgármester
8. Vállalkozási szerződés megkötése a Shift Bt-vel
Előadó: Király László polgármester
9. Védőnő helyettesítése
Előadó: Király László polgármester
10. A 86/2014(VI.02) önk. hat. módosításának elfogadása
Előadó: Király László polgármester
11. SZKTTO Móra Ferenc Csicsergő Óvoda kérelmének megtárgyalása
Előadó: Király László polgármester
12. Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megtárgyalása
Előadó: Király László polgármester

Egyebek
1. Tájékoztatás szülői beadványról
2. Deszki Nagycsaládosok Egyesületének kérelme

Deszk, 2014. július 4.

Tisztelettel:

Király László sk.
polgármester

Szólj hozzá

Megszakítás