Deszk Község Honlapja

MEGHÍVÓ Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 23-án (szerda) 16.30-órakor testületi ülést tart

21

Sze 2020

0

MEGHÍVÓ

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 23-án (szerda)

16.30-órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Deszki Polgármesteri Hivatal Macskássy Izolda Terme

(Deszk, Tempfli tér 7.)

NAPIREND:

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb

eseményekről és az önkormányzati pályázatokról

Előadó: Király László polgármester

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Király László polgármester

3. Tájékoztató az SZKTT Közoktatási intézménye Móra Ferenc Csicsergő Óvoda

2019/20. évi szakmai munkájáról és a 2020/21. évi tervekről

Előadó: Király László polgármester

4. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz való

csatlakozás, valamint a bírálati szempontok meghatározása

Előadó: Király László polgármester

5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Király László polgármester

6. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának

jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása

Előadó: Király László polgármester

7. Információbiztonsági szabályzatok módosításainak elfogadása

Előadó: Király László polgármester

8. Deszk Község településrendezési eszközeinek elkészítésére tervező kiválasztása

Előadó: Király László polgármester

9. Egyebek

Zárt ülés

1. Bérlő kiválasztási jog gyakorlása

Előadó: Király László polgármester

Deszk, 2020. szeptember 18.

Tisztelettel:

Király László
polgármester

Szólj hozzá

Megszakítás