Deszk Község Honlapja

MEGHÍVÓ

25

nov 2022

0

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. november 29-én (kedd) 18.00-órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Deszki Polgármesteri Hivatal Macskássy Izolda Terme
 (Deszk, Tempfli tér 7.) 

NAPIREND:

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról

Előadó: Király László polgármester

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Király László polgármester

3. A helyi adórendelet felülvizsgálata

Előadó: Király László polgármester

4. Közterület használati díjak felülvizsgálata

Előadó: Király László polgármester

5. Köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása és a temetői díjak felülvizsgálata

Előadó: Király László polgármester

6. Az önkormányzati lakások bérleti díjának a felülvizsgálata

Előadó: Király László polgármester

7. A sportcsarnok bérleti díjának a felülvizsgálata

Előadó: Király László polgármester

8. A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Király László polgármester

9. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása

Előadó: Király László polgármester

10. Az Önkormányzat és a Deszki Szerb Nemzetiségi Önkormányzat közötti gazdálkodásra vonatkozó megállapodás elfogadása

Előadó: Király László polgármester

11. A Helyi Építési Szabályzat módosítása

Előadó: Király László polgármester

12. Közvilágítás korlátozásával kapcsolatos döntések

Előadó: Király László polgármester

13. A Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése

Előadó: Király László polgármester

14. A Dadent Bt. fogorvosi alapellátással összefüggő megkeresése

Előadó: Király László polgármester

15. A Deszk, külterület 0131 és 0139 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződés megkötése

Előadó: Király László polgármester

16. A Deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda-Bölcsődével kapcsolatos fenntartói döntés

Előadó: Király László

17. Karácsonyi ajándékcsomaggal kapcsolatos döntés

Előadó: Király László polgármester

18. Tájékoztatás a Marosmenti lakópark szennyvíz-elszállításával kapcsolatban

Előadó: Király László polgármester

Deszk, 2022. november 25.                             

Tisztelettel:

Király László
polgármester

Szólj hozzá

Megszakítás