Deszk Község Honlapja

MEGHÍVÓ

21

okt 2022

0

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 25-én (kedd) 

16.30-órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Deszki Polgármesteri Hivatal Macskássy Izolda Terme
  (Deszk, Tempfli tér 7.) 

NAPIREND:

1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a községet érintő fontosabb eseményekről és az önkormányzati pályázatokról 

Előadó: Király László polgármester

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Király László polgármester

3. 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet magalkotása

Előadó: Király László polgármester

4. A 2023. évi Belső Ellenőrzési Terv jóváhagyása

Előadó: Király László polgármester

5. A Deszki Kft. folyószámla-hitelének meghosszabbítása

Előadó: Király László polgármester

6. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletre vonatkozó törvényességi felhívás megtárgyalása

Előadó: Király László polgármester

7. Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének módosítása

Előadó: Király László polgármester

8. Döntés „Az Önkormányzat és intézményei számára intézményi villamosenergia és Deszk Község közigazgatási területén közvilágítás 2023. évben történő biztosítása érdekében villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban

Előadó: Király László polgármester

9. Egyebek

Előadó: Király László polgármester

Deszk, 2022. október 20.                             Tisztelettel:

Király László 
polgármester

Szólj hozzá

Megszakítás