Deszk Község Honlapja

Közművelődési szakember II

10

máj 2017

0

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár

 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Deszki Művelődési Ház és Könyvtár

 

Közművelődési szakember II

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (3 hónap próbaidő)

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6772 Deszk, Tempfli tér 8.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A település kulturális életét gazdagító rendezvények, kiállítások, nemzeti és helyi ünnepekhez kötődő rendezvények tervezése, lebonyolítása, a tájékoztatási, hirdetési munka megszervezése, részvétel a települési újság szerkesztésében.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, művelődési és felnőttképzési menedzser (művelődésszervező, népművelő, közművelődési előadó, andragógus), vagy nem szakirányú főiskolai végzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú közművelődési szakember, vagy felsőfokú kulturális menedzser szakképesítés,
  • Angol nyelvből középfokú A típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
  • rendezvényszervezésben eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, nagykorúság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Német nyelvből középfokú A típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
  • B kategóriás jogosítvány
  • Grafikai programok használata

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű Kommunikációs képesség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az előírt képesítést és gyakorlatot igazoló okiratok, igazolások hiteles másolatai. Nyilatkozat, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 15. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 10.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bene Ildikó nyújt, a +3662/571-599-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bene Ildikó részére a bene.ildiko@deszk.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezési, munkáltatói jogkör gyakorlója, a Deszki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója dönt az elbírálásról

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 14.

 

Szólj hozzá

Megszakítás