Deszk Község Honlapja

KÖTELEZŐ EBOLTÁS

09

máj 2019

0

Értesítem az állattartókat, hogy összevezetéses kötelező eboltás lesz az alábbi idópontokban

Oltás időpontja Helye Oltást végző állatorvos
2019. május 11. (szombat) 9-11 óráig „Tűzoltó szertár” Széchenyi I. u./Tempfli tér sarok Dr. Tóth Tamás
2019. május 18. (szombat) 9-11 óráig Péró Sz. u./ Kossuth-köz sarok Dr. Tóth Tamás
PÓTOLTÁS 2019. május 25. (szombat) 9-11 óráig „Tűzoltó szertár” Széchenyi I. u./Tempfli tér sarok Dr. Tóth Tamás

Oltás díja: 3500 Ft;

 Féregtelenítő tabletta: 200 Ft/db

Az oltási könyvet mindenki hozza magával!

(Új oltási könyv kiállítása 500 Ft)

A  fentiekben  meghatározottak  alapján  az  alábbiakra  hívom  fel  a  Tisztelt  Állattartók figyelmét:

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008 (XII.20.) FVM rendelet „4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az állattartó köteles:

a) minden három hónaposnál idősebb ebet – a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével – veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:

aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,

ac) ezt követően évenként;

b)  az  oltási  könyvet  megőrizni,  azt  az  immunizálás  megtörténtét  ellenőrző  állat-egészségügyi hatóság  felszólítására  bemutatni,  illetve  tulajdonátruházás  esetén  az  új  tulajdonosnak  átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából;

c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását kérni;

d)   az   élelmiszerláncról   és   hatósági   felügyeletéről   szóló   2008.   évi   XLVI.   törvény   (a továbbiakban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés g) pontjában leírtak szerint az oltás során közreműködni.”

Veszettség elleni oltásban csak m i k r o c h i p-pel ellátott eb részesíthető!

Tájékoztatom az állattartókat, hogy aki a jogszabály által előírt oltatási és mikrochipes megjelöltetési  kötelezettségének  a  tartásában  lévő  eb  vonatkozásában  nem  tesz  eleget, pénzbírsággal sújtható!

Dr. Altmayerné Dr. Kocsis Anita

jegyző

Szólj hozzá

Megszakítás